Kopers wonen gezonder dan huurders

In het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) ‘Gezond Wonen in de Regio Amsterdam’ is gekeken naar de relatie tussen de huizenmarkt, de kwaliteit van de omgeving, gezondheid en ongelijkheid in de Amsterdamse metropoolregio.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 10, 27 oktober 2023

Er werd specifiek gekeken hoe de verandering in de planning van de woningmarkt deze factoren beïnvloedde.

Voor dit onderzoek werden grote hoeveelheden gegevens over de woonomgeving en de gezondheid van de bewoners verzameld. De blootstelling aan luchtvervuiling, geluidsoverlast, groenvoorzieningen en hittestress in relatie met de mentale en fysieke gezondheid van de bewoners werd hierbij geanalyseerd. Uit het onderzoek blijkt dat er een verschil is tussen huurders en kopers in blootstelling. Kijkend naar een recent nieuwbouwproject blijkt dat particuliere huur op meer vervuilde plekken is gebouwd. Dit lijkt een gevolg van de verstedelijking in bevolkte gebieden nabij snelwegen, industrie en Schiphol.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan academische debatten over milieurechtvaardigheid, gezondheid in stedelijke gebieden. Daarnaast bieden ze inzicht in hoe verschillende vormen van ongelijkheid zich kunnen opstapelen. De bevindingen kunnen helpen bij het ontwikkelen van een duurzamer, gezonder en rechtvaardiger beleid voor de ruimtelijke ordening. Samen met maatschappelijke partners zijn daarvoor vijf beleidsdilemma’s opgesteld.

www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/nieuws.html

 

Laatste nieuws

Evenementen