Kift om overmaat nieuwbouw in Randstad is misplaatst

Het is een oude hobby van het CDA, de achterstelling van "de provincie" op de Randstad aanstippen, zo ook bij het oplossen van de woningnood. Volgens onderzoekers van vastgoedadviseur Colliers heeft de Randstad op dit vlak juist een extra zware opgave. 

In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen doet Colliers een factcheck van stellingen die de politieke partijen poneren over de vastgoedsector. Uiteraard staat de woningnood nog altijd hoog op de politieke agenda.

Ook voor het CDA is het oplossen van het woningtekort een belangrijk doel. De politieke partij hecht veel waarde aan de regio en gemeenschappen en wil daarom in ieder dorp en iedere stad bijbouwen. Dit moet vastgelegd worden in een nieuwe Nota Ruimte, bedoeld om de woningbouw weer over het land te verdelen.

Het CDA stelt in het programma voor de Tweede Kamerverkiezingen dat de groei in de afgelopen decennia scheef is verdeeld en het woonbeleid te veel is gericht op bouwen in de toch al drukbevolkte Randstad. Een terugkerend thema voor de partij, het aanhalen van de kloof tussen de Randstad en de rest van het land. Het is echter belangrijk om eerst te bepalen om welke groei het nou precies gaat.

Geografisch gezien

Het begrip ‘de Randstad’ kent meerdere definities. Van de vier grootste steden in Nederland tot de Randstadprovincies: dat verschilt nogal. In de meest gehanteerde definitie gaat het echter over Zuid-Holland, Utrecht, het zuidelijke deel van Noord-Holland en Almere. Dit is ongeveer 16% van de oppervlakte van Nederland.In dit relatief kleine gebied werden in de afgelopen dertig jaar 43% van de nieuwbouwwoningen gebouwd. Dit aandeel nam ook steeds verder toe: van 42% tussen 1993 en 2002 naar 45% in het afgelopen decennium. Geografisch gezien is de groei daarom erg scheef verdeeld.

Lees ook: Vakantiepark biedt nauwelijks soelaas bij oplossen woningnood

Demografisch gezien

Relatief gezien meer inwoners in de Randstad, groei woningen blijft achter
Vanuit demografisch oogpunt komt echter een ander beeld naar voren. In 1993 woonde 40% van de inwoners in de Randstad. In 2023 is dit 42%. De verdeling van de woningen bleef in deze periode van dertig jaar echter precies gelijk. 42% van de woningen stonden toen, en nu nog steeds, in de Randstad.
Demografisch gezien is de groei daarom niet scheef, maar evenredig verdeeld.

Woningtekort in Randstad het grootst

Het CDA stelt verder dat de kansen en behoeften voor woningbouw ook buiten de Randstad liggen. Echter, de Primos-prognose van onderzoeksbureau ABF Research toont een ander beeld. In de Randstad is er een tekort van 199.000 woningen, wat 51% van het landelijke tekort is. Het feit dat hier 43% van de nieuwbouwwoningen in de afgelopen dertig jaar zijn gebouwd, is dan ook niet zo gek.
De stelling dat het Nederlandse woonbeleid scheef is verdeeld en te veel gericht is op het bouwen in de drukbevolkte Randstad, is daarom zowel juist als onjuist.