Katwijk stelt bestemmingsplan vast voor woningbouw in Valkenhorst

De gemeenteraad van Katwijk heeft het bestemmingsplan voor Valkenhorst vastgesteld, een nieuw dorp met 5.600 woningen op het terrein van het voormalige Vliegkamp Valkenburg.

Het plan voor Valkenhorst is ontwikkeld door KCAP. Daarnaast is KCAP, in opdracht van ontwikkelaar BPD, verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp van de Limesbuurt (675 woningen), het eerste deelgebied van Valkenhorst.

De ambitie is om een toekomstgerichte, zelfvoorzienende kern te ontwikkelen, met de sociale cohesie van een dorpsgemeenschap. Deze gemeenschap krijgt een inclusief karakter, met diverse doelgroepen bewoners en verschillende woningtypes waarvan een groot deel bestaat uit betaalbare koop en sociale huur. Bovendien wordt Valkenhorst energieneutraal en natuurinclusief.

“Het ontwikkelen van een nieuw dorp is een bijzondere en complexe opgave. Het ontwerp dient voldoende flexibiliteit in zich te hebben om veranderende ontwikkelingen over een langere periode mogelijk te maken - en is dus beter geen bindende blauwdruk, maar een raamwerk van hoofdstructuren. Tegelijkertijd moet er meer gebouwd worden dan alleen fysieke ruimte, namelijk een gemeenschap,” aldus Jeroen Dirckx, partner bij KCAP.

Voor Valkenhorst wordt gewerkt met een Raamwerkplan en een Kwaliteitsboek; het eerste schetst de hoofdlijnen voor de verschillende fases, het tweede omschrijft de beoogde kwaliteit voor de openbare ruimte, de deelplanontwikkelingen en de bebouwing. Beide documenten samen vormen de basis voor het goedgekeurde bestemmingsplan.

img
Redacteur
Profiel