Jonge huizenkopers vragen vaker hypotheek aan

Het totale aantal hypotheekaanvragen is in Q3 met 20% gedaald, maar het aantal aanvragen van jonge huizenkopers is juist met 13% gestegen.

Het totale aantal hypotheekaanvragen is in het derde kwartaal met een vijfde gedaald (–20%) in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Dit is vooral het gevolg van een explosieve afname van het aantal aanvragen voor het oversluiten van een bestaande hypotheek (–72%). Tegelijkertijd is het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning ook licht gedaald met 7%. De sterkste daling doet zich voor onder 55+’ers (–29%). Opvallend is dat het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning onder jonge huizenkopers (tot 35 jaar) juist een flinke stijging laat zien: +13%. Dit blijkt uit de Hypotheekindex Q3 van De Hypotheker.

Lagere leencapaciteit

Hoewel het totale aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning in vergelijking met vorig jaar is gedaald, is het aandeel hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning wél gestegen: van 53% in het derde kwartaal van 2021 naar 62% in het afgelopen kwartaal. Volgens De Hypotheker is dit vooral het gevolg van de oplopende hypotheekrente, waardoor oversluiten in het algemeen niet meer aantrekkelijk is. De stijgende hypotheekrente resulteert in een lagere leencapaciteit en heeft gezorgd voor een daling van het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning: van € 324.000 naar € 309.000 (–5%). Dit wijst erop dat de huizenmarkt geleidelijk aan het afkoelen is. De daling in het gemiddelde hypotheekbedrag is het grootst onder 55+’ers (–15%).

Verder zijn tussen provincies grote verschillen zichtbaar. Zo is in Zeeland sprake van de grootste stijging (+9%) en is in Limburg (–9%) de grootste daling zichtbaar. Terwijl in het vorige kwartaal bij de helft van de provincies nog sprake was van een stijging van het gemiddelde hypotheekbedrag, geldt dit nu nog slechts voor een derde van de provincies (Drenthe, Groningen, Overijssel en Zeeland).

Situatie verbetert

‘In het derde kwartaal van 2022 is het totale aantal hypotheekaanvragen met een vijfde afgenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Toch zien we de situatie op de woningmarkt langzaam verbeteren. In juli was nog sprake van een forse daling van het totale aantal hypotheekaanvragen van 42%. In augustus bedroeg deze daling 15% en in september is het omslagpunt bereikt en zien we een lichte stijging van zo’n 3%. Dat is een positieve ontwikkeling’, zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. ‘Tegelijkertijd neemt het aandeel aanvragen voor de aankoop van een woning toe. Vooral jonge huizenkopers lijken te profiteren van een groeiend woningaanbod. Desondanks is nog steeds sprake van krapte op de woningmarkt. Zo zien we bij 55+’ers een significante daling van het aantal aanvragen voor de aankoop van een woning. Dit komt doordat te weinig woningen beschikbaar zijn die aan hun wensen voldoen. We pleiten daarom voor extra maatregelen om de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen. Als ouderen een passende woning kunnen vinden, komen er immers meer woningen vrij voor starters en middeninkomens.’

Verduurzaming

In het vorige kwartaal was nog een flinke stijging zichtbaar van het aantal hypotheekaanvragen voor het verbouwen of verduurzamen van de woning (+48%) in vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar. Nu is slechts sprake van een stijging van 9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021. De minder grote stijging komt volgens De Hypotheker voort uit de hoge grondstofprijzen, waardoor de kosten van bouwmaterialen zijn toegenomen. Tegelijkertijd gelden door personeelstekorten lange wachttijden voor aannemers of installateurs en stellen veel woningbezitters grote veranderingen uit met het oog op de hoge inflatie en de angst voor een recessie.