Javier Crijnen advocaat bestuursrecht bij Blenheim

Javier Crijnen begint komende week als advocaat bestuursrecht bij Blenheim. Crijnen gaat deel uitmaken van het team Vastgoed & Overheid.

Javier Crijnen adviseert en procedeert op het gebied van ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en het algemeen bestuursrecht. Hierbij kan worden gedacht aan kwesties aangaande stikstof, bouw- en milieuvergunningen en handhaving van wet- en regelgeving. Hij staat voor een pragmatische aanpak, waarbij het doel en de belangen van zijn cliënt altijd centraal staat.

Na het volgen van de bachelor Rechtsgeleerdheid en master Staats- en bestuursrecht, heeft Crijnen stage gelopen bij verschillende advocatenkantoren en is ruim drie jaar werkzaam geweest bij Houthoff. Naast zijn reguliere werkzaamheden heeft hij verschillende bijdragen geschreven voor het Tijdschrift voor Bouwrecht.