In 2023 veel meer hypotheken met NHG afgesloten

In 2023 hebben 46% meer woningeigenaren gekozen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie bij de aankoop van hun nieuwe woning, zo blijkt uit het jaarverslag van NHG.

De stijging ten opzichte van het jaar ervoor komt voornamelijk door verruiming van de NHG-grens. Ook waren er voor particulieren meer woningen beschikbaar, omdat beleggers onder meer vanwege de hogere overdrachtsbelasting veel minder huizen hebben gekocht.

Een hypotheek met NHG kan alleen worden afgesloten binnen de zogenaamde NHG-grens. Deze was in 2023 € 405.000 en is gebaseerd op de gemiddelde woningwaarde. Het rentevoordeel voor een hypotheek met NHG was vorig jaar gemiddeld 0,46%. Naast de 83.554 garanties voor de aankoop van een woning, werden er 23.178 overige garanties geregistreerd, bijvoorbeeld voor woningverbetering of bij oversluiting. In 2022 bedroeg dat aantal nog 44.297. De daling houdt volgens NHG verband met de gestegen hypotheekrentetarieven, waardoor het minder aantrekkelijk is geworden om te verbouwen, te verduurzamen of om de hypotheek over te sluiten.

In 2023 was net als in eerdere jaren het aantal verliesdeclaraties erg laag. Vanwege hoge huizenprijzen is de verkoopopbrengst van een woning in vrijwel alle gevallen voldoende om de hypotheekschulden te kunnen afbetalen. NHG ontving in het verslagjaar in totaal 33 (2022: 8) verliesdeclaraties, hiervan zijn er 22 (2022: 8) geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. In totaal werd er € 0,8 miljoen uitgekeerd vanwege verlies bij een onvermijdelijke verkoop. Het gemiddeld uitgekeerde bedrag bedroeg € 35.000.

img
Redacteur
Profiel