IVBN en Neprom delen kritiek Raad van State over huurregulering

Evenals de Raad van State, verwachten IVBN en Neprom dat de nieuwe wet in de huidige vorm de nieuwbouw van huurwoningen in het middensegment sterk zal afremmen.

De Raad van State laat in haar advies geen spaan heel van de regulering van de middenhuur. IVBN, vereniging van institutionele beleggers, en Neprom, brancheorganisatie van project- en gebiedsontwikkelaars, sluiten daarbij aan. Zij wijzen op het woningtekort, dat in de afgelopen tijd verder is opgelopen, en daarmee de woningprijzen opstuwt. Middeninkomens zouden nog maar weinig kansen maken op deze overhitte markt. Tegelijkertijd onderschrijven beide brancheverengingen de doelstellingen van de Wet betaalbare huur om excessen te bestrijden en de huurontwikkeling in het middensegment te matigen.

Judith Norbart, directeur IVBN: “IVBN-leden zijn lange termijn investeerders en willen samen met projectontwikkelaars de komende jaren 50.000 nieuwe betaalbare huurwoningen aan het middensegment toevoegen. Duidelijkheid over een stabiel investeringsklimaat is daarvoor randvoorwaardelijk. Het wetsvoorstel en de parlementaire behandeling daarvan leiden tot grote onzekerheid bij investeerders, waardoor deze afwachtend zijn.”

Zoeken naar werkbare oplossing

IVBN en Neprom roepen op om tot een goed en evenwichtig compromis te komen voor het wetsvoorstel, zodat (buitenlandse) professionele vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars weten waar zij aan toe zijn. Norbart: “We zoeken graag samen met minister De Jonge naar een werkbare oplossing zodat er meer nieuwbouw kan worden gerealiseerd en er genoeg investeringsruimte is om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Huurwoningen dienen betaalbaar te blijven voor lage en middeninkomens, te hoge huren willen we voorkomen.”

Al eerder waarschuwden Neprom en IVBN dat het wetsvoorstel in de huidige vorm ertoe zal leiden dat de nieuwbouw van huurwoningen in het middensegment sterk wordt afgeremd. Ook de Raad van State benoemt dit in haar advies. Jan Fokkema, directeur Neprom: “Het is positief dat de minister inmiddels heeft aangegeven de tijdelijke nieuwbouwopslag naar 10% te brengen, maar belangrijk is dat de wet permanent meer huurruimte in het middensegment biedt om investeringen mogelijk te blijven maken. Daarnaast is het noodzakelijk dat de nieuwe wet het mogelijk maakt om de huren in het middensegment jaarlijks met cao-loonontwikkeling plus 1% te verhogen.”

Modernisering noodzakelijk

De brancheorganisaties vinden het een positief punt, dat de minister de eerste stappen heeft gezet om het Woningwaarderingsstelsel aan te passen. Volgens hen is modernisering echter noodzakelijk, zodat door huurders gewaardeerde kwaliteiten en nieuwe woonvormen als co-housing en co-living vertaald mogen worden naar een passende huur.

Om de kosten te verlagen zal daarnaast de hoge overdrachtsbelasting van 10,4% teruggebracht moeten worden naar het reguliere tarief van 6%, vinden de brancheverenigingen. Als deze verbeterpunten gehonoreerd worden, is er naar hun inzicht ook voor de lange termijn weer voldoende vertrouwen bij marktpartijen om de investeringen in nieuwe huurwoningen door te zetten.