ING: forsere prijsstijging woningen in 2024

ING Research stelt het basisscenario voor de huizenprijsstijging naar boven bij en gaat uit van een prijsstijging tussen de 7% en 9% in 2024. Voor 2025 verwacht de bank een stijging van rond de 4%.

De prijsverandering in mei dit jaar was vergeleken met een maand eerder +0,8% (seizoensgecorrigeerd), zo blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Deze prijsstijging volgt op eerdere stijgingen van rond de 0,9% per maand in het half jaar daarvoor.

Sinds juni vorig jaar zitten de huizenprijzen weer in de lift na een jaar aan prijsdalingen. Doordat de prijzen flink gestegen zijn, zijn ze het niveau van de vorige prijspiek midden 2022 voorbij gestreefd. Dat de huizenprijzen recentelijk flink stegen komt voornamelijk door de sterke loonstijging, lagere hypotheekrentes en de toegenomen krapte op de woningmarkt.

Tegelijkertijd daalden de aangeboden hypotheekrentes en deze liggen nu lager dan eind vorig jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de gemiddelde aangeboden hypotheekrente 4,2%. Dat is lager ten opzichte van de 4,8% in het laatste kwartaal vorig jaar. Lagere hypotheekrentes dragen bij aan een verbetering van de betaalbaarheid en aan een hogere leencapaciteit. Beide hebben bijgedragen aan de recente huizenprijsstijging.

Renteverwachting blijft ongewijzigd

De verwachte ontwikkeling van de kapitaalmarktrentes blijft in het basisscenario van ING ongewijzigd. ING: ‘Naar verwachting zullen de kapitaalmarktrentes volgend jaar redelijk op hetzelfde niveau blijven met wellicht een kleine daling vanaf huidige niveaus. Dit vergroot de kans dat de hypotheekrentes met een lange rentevaste periode komende tijd ook stabiel blijven of licht dalen. De combinatie van hogere lonen en gelijkblijvende rentes zorgt er naar verwachting voor dat de leencapaciteit van woningkopers verder stijgt. Ook verbetert dit de betaalbaarheid van koopwoningen waardoor de vraag naar woningen toeneemt.’

Verkopende beleggers

Tegelijkertijd verwacht ING dat beleggers ook volgend jaar minder actief zijn en de verkoop van hun woningen doorzetten. Deze ontwikkeling zorgt volgens de bank voor een iets ruimer woningaanbod en zal de opwaartse kracht van de huizenprijzen iets dempen.