Hypotheekshop: ECB en ACM beïnvloeden de hypotheekrente

De renteverlaging door de ECB zal ook de hypotheekrentes verlagen. De druk die de ACM op grootbanken uitoefent verandert hun concurrentiepositie.

Dat zegt de adviseur Hypotheekshop in een Nieuwsbrief. Gisteren verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) de rente voor het eerst sinds 2019. Veel economen verwachten dat hierdoor de korte hypotheekrente (variabel tot 2 jaar vast) licht zal gaan dalen. De (middel)lange hypotheekrente kan ook dalen, maar dat is afhankelijk van inflatieverwachtingen. De ECB is voorzichtig over verdere toekomstige verlagingen.

Te lage spaarrentes

Naast de ECB gaat de komende tijd nog een tweede instantie invloed uitoefenen op de hoogte van de hypotheekrente: de ACM. Volgens de ACM blijven spaarrentes achter door te weinig concurrentie tussen banken. Drie grootbanken domineren de markt, waardoor er weinig druk is om spaarrentes te verhogen. De ACM raadt aan overstapdrempels te verlagen en transparantie te verbeteren om concurrentie te stimuleren en consumenten beter te informeren. 
Sinds de kloof tussen stijgende hypotheekrentes en langzamer stijgende spaarrentes is gegroeid, is het marktaandeel van de grootbanken en hun dochterlabels op de hypotheekmarkt toegenomen. Het lijkt erop dat grootbanken dankzij hogere marges op spaarrentes geld over hadden om scherpere hypotheekrentes te kunnen bieden dan andere geldverstrekkers. Nu de grootbanken per 1 juni hun spaarrentes verhogen en er wellicht meer verhogingen volgen, zullen ze op termijn waarschijnlijk minder concurrerend kunnen zijn met hun hypotheekrente dan het afgelopen jaar.

Doorstromers

De mogelijke daling van de korte hypotheekrente is vooral gunstig voor huizenkopers. Hoewel de focus vaak ligt op de lange hypotheekrente (met name 10 jaar vast met NHG), is de korte hypotheekrente in veel gevallen belangrijker. Veel doorstromers kopen eerst een nieuwe woning voordat ze hun oude woning verkopen. Zij sluiten een tijdelijke overbruggingsfinanciering af om de overwaarde van de oude woning te gebruiken voor de aankoop. De maandlasten van zowel de overbrugging als de hypotheek op de oude woning worden bepaald door de korte hypotheekrente. Met huidige korte rentes van 5% à 6% is financiering soms moeilijk haalbaar, wat gevolgen heeft voor de doorstroming op de woningmarkt en het aanbod voor bijvoorbeeld starters.