Hoe Woonbedrijf Eindhoven van scholen woningen maakt

De Eindhovense woningcorporatie Woonbedrijf ziet duidelijk brood in oude scholen. Door transformatie en sloop-nieuwbouw kan de corporatie tientallen betaalbare woningen aan haar bezit toevoegen. 

In mei 2018 kocht Woonbedrijf 5 schoollocaties (met in totaal 6 oude scholen en 2 buurthuizen) in Eindhoven om deze om te bouwen tot woningen. Later werd er nog één school aangekocht in Helmond. Sinds eind 220 worden vijf van deze locatie samen met Okko projectontwikkeling en -management herontwikkeld.

Drie scholen zijn verbouwd tot appartementengebouw. Dit zijn de locaties aan de Barrierweg (13 appartementen) en de Kootwijkstraat in Eindhoven (14 appartementen en 5 modulaire houten woningen) en De Cajuit in Helmond (7 appartementen). De eerste twee projecten werden in 2023 opgeleverd, de getransformeerde school in Helmond in februari 2024. Alle woningen zijn inmiddels bewoond.

Het woongebouw aan de Koenraadlaan in Eindhoven werd in november 2021 al opgeleverd maar is alleen een herbestemming van de locatie. Hier werd gekozen voor sloop-nieuwbouw van voormalige buurthuis Oes Hoes en is de buurt nu verrijkt met 25 appartementen. 

Voor sloop-nieuwbouw werd ook gekozen bij de lopende bouwprojecten aan de de Alard du Hamelstraat in Eindhoven, waar met behoud van de cultuurhistorisch waardevolle voorgevel de voormalige meisjeschool plaats maakt voor 43 appartementen en studio's, en aan de Tongelresestraat in Eindhoven waar de voormalgie school De Laak (1922) en een later gebouwd buurthuis eraan moeten geloven. Ook in dit geval blijft de monumentale voorgevel gespaard. Op beide locaties was transformatie geen optie gelet op de kwaliteit van de gebouwen en eisen voor constructieve veiligheid en brandveiligheid.

Pièce de résistance bij de transformatieslag die Woonbedrijf wil maken met (locaties) van oude scholen is de locatie van de internationale school en de voormalige grafische school aan de Humperdincklaan. Hier wordt, ook middels sloop-nieuwbouw, gekozen voor gebiedsontwikkeling samen met gemeente, omwonenden en andere partijen. Er moeten, in samenwerking met Heijmans, ongeveer 500 huur- en koopwoningen worden ontwikkeld voor het sociale en middensegment. Een datum van oplevering is nog niet voorzien.