Helft VvE’s heeft geen geld voor groot onderhoud

Slechts 48,6% van de VvE’s in Nederland voldoet aan de wettelijk verplichte spaarnorm die is bedoeld voor groot onderhoud van een wooncomplex. In 2019 behaalde nog zo’n twee derde van de VvE’s aan de criteria, blijkt uit een analyse van specialist in vastgoeddata Matrixian. 

Verenigingen van Eigenaren moeten sinds 2018 minimaal 0,5% van de herbouwwaarde sparen voor groot onderhoud en voor duurzaamheidsmaatregelen in een appartementengebouw. Alleen als er een gedetailleerd onderhoudsplan is opgesteld, mogen ze van deze regel afwijken. Tot en met 2019 behaalde twee derde van de VvE’s de norm, maar door de gestegen bouwkosten -meer dan 50% sinds 2017- hebben veel VvE’s nu te weinig geld in kas.

Waarde tot 10% lager

Onvoorziene uitgaven worden daardoor een probleem en benodigd onderhoud van wooncomplexen blijft achterwege. Matrixian wijst erop dat de verkoopprijzen van appartementen in een gebouw met een financieel ongezonde VvE tot 10% lager liggen. ‘De financiële ongezondheid van VvE’s brengt risico’s met zich mee voor verkopers en hypotheekverstrekkers, omdat slecht onderhoud de waarde van een woning aanzienlijk kan verminderen’, aldus de rekenmeesters.

Verder stijgen

Volgens Matrixian moeten de VvE-bijdragen verder stijgen om aan de spaarnorm te voldoen. Het probleem is echter dat de maandelijkse bijdrage de afgelopen jaren al flink is opgehoogd. In 2017 betaalden VvE-leden € 1,58 per m², waar dat voorheen gemiddeld € 1 was, en dit bedrag is in 2023 verder gestegen naar € 1,99. De dataspecialist vraagt zich dan ook af, in hoeverre de door de overheid gestelde norm nog haalbaar is als minder dan de helft van de VvE’s eraan kan voldoen.