Heijmans roept op tot meer samenwerking bij klimaatadaptief bouwen

Heijmans zich als eerste landelijk actieve bouwbedrijf aan bij de WaterBank om een antwoord te vinden op klimaatverandering.

Private en publieke partijen moeten volgens Heijmans intensiever de handen ineenslaan om een bouwkundig antwoord te formuleren op de nattere winters en hetere, drogere zomers die ons te wachten staan. Heijmans doet die oproep naar aanleiding van een onlangs verschenen rapport met klimaatscenario’s van het KNMI.

Circulaire waterhuishouding

De bevindingen van het weerinstituut onderstrepen volgens Heijmans de noodzaak om samen te werken aan een circulaire waterhuishouding in de bebouwde omgeving. Als kennis- en netwerkorganisatie wil de WaterBank met vereende krachten een nieuwe waterbalans realiseren, onder meer door restwater slimmer te benutten.

Naast reductie van schadelijke uitstootgassen en bescherming van de biodiversiteit, staat een duurzame omgang met water hoog op de agenda van Heijmans. Als makers van de gezonde leefomgeving beseft Heijmans immers dat circulair watergebruik een voorwaarde is om de bebouwde omgeving leefbaar te houden.

Hart van Zuid

Een goed voorbeeld van circulair waterbeheer als onderdeel van klimaatadaptief bouwen in een publiek-private samenwerking is het stadvernieuwingsproject Hart van Zuid in Rotterdam. Tijdens hete, droge zomers was het in het ‘versteende’ gebied tot wel 5 graden warmer dan in de groenere delen van de stad. In Hart van Zuid is een zogeheten urban waterbuffer aangelegd, waarin circa 20 miljoen liter regenwater kan worden opgeslagen. Dat water is opgevangen in speciale infiltratiekratten die onder de busbanen van de Gooilandsingel zijn geïnstalleerd. Na ‘groene’ filtering wordt het regenwater hergebruikt voor schoonmaak en afkoeling op hete dagen.

Met de toetreding tot de coöperatieve vereniging de WaterBank verwacht Heijmans profijt te halen uit de netwerk- en kennisfunctie van dit nieuwe initiatief.