Gemeentelijke lasten eigen woning 5% hoger

Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld € 776 aan de gemeente. Dat is 5,0% meer dan vorig jaar.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 4, 24 april 2020

Er gaat € 295 naar de ozb, € 283 naar de afvalstoffenheffing en € 199 naar de rioolheffing. Dat blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten van Coelo, het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit Groningen.

Huurders betalen gemiddeld € 389 aan de gemeente. Dit bedrag is lager dan de woonlasten van woningbezitters, omdat huurders vaak geen ozb betalen. Zij betalen afvalstoffenheffing (gemiddeld € 283) en in een deel van de gemeenten ook rioolheffing (€ 106).

Ook waterschappen heffen verschillende belastingen om de kosten van het zuiveren van afvalwater en de waterbeheersing te bekostigen. De waterschapslasten voor huurders stijgen gemiddeld 3,2% tot € 267. Deze stijging is het sterkst in Limburg (11%). Het waterschap gaat investeren om te voldoen aan klimaatdoelstellingen. Daarnaast zijn de kosten van afvalwaterzuivering gestegen. De lasten voor huurders dalen dit jaar in geen enkel waterschap. Eigenaar–bewoners betalen gemiddeld € 352 (stijging van 3,8%) aan het waterschap.

De waterschappen hebben besloten dat ondernemers die de waterschapsbelasting niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis uitstel van betaling krijgen. Een aantal waterschappen zet zelfs de invordering van belastingen helemaal stil. Verschillende gemeenten (waaronder Amsterdam) stellen het innen van toeristenbelasting uit om ondernemers tegemoet te komen.

www.rug.nl