Gat tussen huren en kopen kleiner, overstapregeling mislukt

Dat huurders met een fikse huur voor diezelfde "maandlasten" of minder geen hypotheek konden krijgen, leidde bij veel mensen tot ergernis.Een proef om deze dure huurders toch te laten overstappen naar een koopwoning is echter mislukt omdat een eigen huis een stuk duurder is geworden. 

De pilot Duurhuur van waarborgverstrekker NHG, Aegon, BLG Wonen, Florius en Vereniging Eigen Huis stopt per 22 september 2023. Die was gericht op huurders die al jarenlang veel meer huur betaalden dan wat zij volgens de kaders aan hypotheeklasten zouden mogen dragen. Met de betaalde huur als uitgangspunt was het mogelijk om –onder aanvullende voorwaarden- extra te lenen zodat een koopwoning alsnog binnen bereik lag.

7 Duurhuur-hypotheken sinds 2022

Vanaf de start van de piliot, in januari 2022, is er echter nauwellijks gebruik gemaakt van de regeling. De gezamenlijke pilot zou maximaal 2 jaar lopen of tot 1.000 hypotheekverstrekkingen. Sinds de start in januari 2022 zijn er 7 hypotheken binnen de voorwaarden van de pilot afgesloten.

Wel hebben enkele honderden duurhuurders binnen de reguliere leennormen een hypotheek kunnen afsluiten. Het is gebleken dat veel starters denken dat ze geen hypotheek kunnen afsluiten omdat ze hun mogelijkheden vaak baseren op online rekentools. Deze tools geven een eerste algemene indruk, maar houden geen rekening met de persoonlijke situatie en financieringsmogelijkheden op maat. 

Carla Muters, voorzitter Raad van Bestuur NHG: 'We vinden het jammer dat de pilot Duurhuur niet het effect heeft gehad zoals we met elkaar voor ogen hadden. Dat enkele honderden huurders zich vanwege deze pilot realiseerden dat ze toch een woning kunnen financieren is natuurlijk wel een mooi resultaat.'

Hypotheek 30% duurder

De deelnemende partijen wijzen op de veranderende marktomstandigheden als reden voor het uitblijven van belangstelling. Zo zijn sinds de start van de pilot de woonlasten voor een eigen woning flink gestegen. Vergeleken met de berekening bij de start van de pilot bleek de leenruimte voor overstappers van een dure huurwoning naar en koopwonng flink te zijn afgenomen. Dit komt omdat de kosten voor een hypotheek door de gestegen rente met ongeveer 30% zijn gestegen De huren zijn in dezelfde periode veel minder gestegen waardoor het gat tussen de kosten van huur en koop kleiner is geworden.

Laatste nieuws

Evenementen