Februari hoogste aantal hypotheekaanvragen starters in vier jaar

Starters deden in februari het hoogste aantal hypotheekaanvragen sinds maart 2020, toen corona begon.

Deels geholpen door een lichte stijging van de hypotheekrente - waardoor aanvragen soms naar voren worden gehaald – noteerde de Hypotheekshop in februari het hoogste aantal hypotheekaanvragen van starters in maar liefst vier jaar.

Ook aanvragen voor de aankoop van een nieuwbouwwoning en voor een verhoging (door verbouwing/verduurzaming, schenking, aanvulling pensioen of andere bestedingen) werden in februari veelvuldig ingediend.

Verschuiving

De gegevens zijn afkomstig van Ingage Franchise, het moederbedrijf van hypotheekadviesketens De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek en Hypokeur, met meer dan 250 vestigingen.

Vergeleken met het maandgemiddelde van 2023 is het aantal aanvragen van starters in 2024 ongeveer 30% hoger. De gegevens tonen een verschuiving vanuit de grote steden naar kleinere gemeenten, evenals een trend naar provincies buiten de Randstad. Mogelijk worden deze verschuivingen veroorzaakt door de hogere huizenprijzen en het beperkte aanbod in de grotere steden en de Randstad. Daarnaast is er een toegenomen interesse in nieuwbouw, waarbij de nieuwe leennormen de stimulans lijken te zijn, vooral omdat de leencapaciteit voor energiezuinige woningen in 2024 hoger ligt.

Piek

Het hoge aantal aanvragen van starters in de eerste twee maanden van dit jaar is wellicht minder verrassend dan het lijkt. Uit de CBS-bevolkingspiramide blijkt namelijk een piek in de leeftijdscategorie van 20-35 jaar. Opvallend is dat ondanks deze groeiende leeftijdsgroep het aantal hypotheekaanvragen van starters tussen 2015 en nu jaarlijks stabiel bleef, rond de 130.000-140.000 aanvragen. Dit terwijl ook de groep expats, die eveneens als starters op de koopwoningmarkt worden beschouwd, groeide. Dit betekent dat een steeds groter deel van de mensen in deze leeftijdscategorie tot voor kort geen koopwoning kon bemachtigen. Door stijgende inkomens en een verminderde concurrentie van beleggers (en doorstromers) op de woningmarkt zijn er meer kansen ontstaan voor deze groep, die nu lijken te worden benut.

Starters, verhogers, doorstromers

Hoewel de hypotheekrente sinds oktober is gedaald (van gemiddeld 4,55% naar 3,84% nu), is hiermee de grote rentestijging van 2022 natuurlijk nog niet volledig gecompenseerd. In die periode daalde de rente voor een 10 jaar NHG zelfs tot onder de 1%. Het valt daarom op dat de gemiddelde hypotheeksom voor starters (€ 340.000), verhogers (€ 85.000) en doorstromers met een meeneemhypotheek (€ 390.000) vrijwel gelijk is aan die van begin 2022.

Alleen doorstromers zonder meeneemhypotheek (ongeveer 40% van de doorstromers) blijven daar met € 330.000 nog zo’n € 60.000 achter. Belangrijke factor achter het herstel zijn de gestegen inkomens.

Versnelling

In februari lieten ook de huizenprijzen een versnelling zien. Ten opzichte van februari 2023 zien we een stijging van 8% in de woningwaarde van huizenkopers (Hypotheken Data Netwerk - HDN). De grafiek toont dat het aandeel woningen in de klasse € 400.000-600.000 al ruim een jaar toeneemt. Ook woningen vanaf € 600.000 laten een stijging zien.

Cijfers via HDN lopen in totaal vier maanden voor op de gegevens via het Kadaster: drie maanden tussen hypotheekaanvraag en inschrijving in het Kadaster plus de huidige maand.