Deadline in zicht: 4 op de 10 kantoren heeft nog geen energielabel

Kantoren zijn vanaf 1 januari 2023 label C-plichtig. Hoewel de branche een flinke inhaalslag heeft gemaakt met het aanvragen en opkrikken van het label ziet het ernaar uit dat een flink deel van de eigenaren de deadline bewust of onbewust niet gaat halen.

Uit onderzoek van PropertyNL  en Clappform kwam eind februari naar voren dat in 100 onderzochte gemeenten gemiddeld slechts ongeveer een derde van de kantoren überhaupt beschikte over een energielabel. Vastgoedadviseur Colliers voegde daar op basis van eigen onderzoek aan toe dat hij bij een derde van de achterblijvers een kwestie van aanvragen was om alsnog te kwalificeren voor het vereiste label C.

De jongste cijfers van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dateren van 1 juli 2022. Aan de hand van voor RVO-beschikbare bronnen, namelijk de energielabeldatabase, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en de WOZ-registratie constateert de RVO dat 41 procent van de kantoren nog altijd niet beschikt over een geregistreerd label. 48% heeft label C of hoger (beter) en 11% heeft label D of slechter.

Cijfers vastgoedadviseurs

Ook de vastgoedadviseurs kwamen met een update. CBRE houdt het erop dat 58% van de kantoren inmiddels al beschikt over het label C. Colliers houdt het op 61% en stelt tegelijkertijd dat 31% van de kantoren nog geen geregistreerd label heeft.

Uit het onderzoek van Colliers komt naar voren dat kantooreigenaren in Utrecht het van de vier grote steden het beste hun zaakjes op orde hebben. In Utrecht heeft nog maar 13% procent geen label en heeft 84% een label C of beter. In Amsterdam beschikt 19% van de kantoren niet over een label en 72% heeft minimaal label C. Den Haag en Rotterdam scoren vergelijkbaar met de hoofdstad. Buiten de grote steden scoort de gemeente Veldhoven volgens Colliers het slechts. Liefst 70% van de kantoren heeft geen label, en slechts 25% heeft een label C of beter.

Institutionele beleggers doen het volgens de vastgoedadviseurs het best als wordt gekeken naar eigendomsverhoudingen. Van de kantoorpanden in hun bezit beschikt 90% over een label C of beter. Projectontwikkelaars hebben nog het meest werk te doen. Hun panden zijn nu in 53% van de gevallen label C-proof of beter. 34% van de kantoren in handen van projectontwikkelaars beschikt nog niet over een label, 13% heeft een label D of slechter.

Lees ook: Waarom een C-label niet betekent dat een kantoor duurzaam is

Niet-labelplichtige kantoren

De  optimistischer peilingen  van de vastgoedadviseurs vallen volgens RVO te verklaren uit de striktere definitie die de dienst hanteert als het om vergunningplichtige kantoren gaat, waar partijen als CBRE uitgaan van de totale kantorenvoorraad. ‘RVO heeft als grondslag alle labelplichtige gebouwen’, aldus een zegsman van de dient. ‘Dat zijn er circa 65.000. Niet elk kantoor is immers labelplichtig. Kleine kantoren (< 100m2), en monumenten zijn bijvoorbeeld niet labelplichtig.’

Tegelijkertijd geeft hij aan dat er in het RVO-bestand mogelijk ook nog gebouwen ontbreken die wel onder de plicht vallen, bijvoorbeeld omdat bij RVO niet bekend is dat deze als kantoor in gebruik zijn. ’Ook heb je te maken met tijdelijke of te onteigenen kantoren, leegstand, transformatie van gebouwen.’

Anticiperen op niet-handhaven

Ook RVO constateert net als eerder Colliers dat er in de categorie niet-geregistreerd  kantoren zitten die in beginsel wel voldoen aan minimaal label C, maar om verschillende redenen nog niet hebben geregistreerd. Uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt dat er twee belangrijke redenen waarom kantooreigenaren nog niet aan de labelplicht voldoen: en onbekendheid met de regelgeving en anticiperen op niet-handhaven.

Lees meer over de impact van naderende de label C-plicht in het septembernummer van PropertyNL.