De Zwarte Hond geselecteerd voor gebiedsvisie Dwarskade Nootdorp

Het transformatiegebied Dwarskade in Nootdorp verandert de komende jaren van een kassencomplex naar een groene woonwijk. In opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt ontwerpbureau De Zwarte Hond aan het opstellen van de Gebiedsvisie en het verkavelingsplan.

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn meerdere glastuinbouwgebieden geselecteerd voor transformatie naar woongebieden. Deze ontwikkeling draagt bij aan vergroting van het woningaanbod om aan de grote vraag naar extra woningen te voldoen in de gemeente

De wijk wordt ontwikkeld voor verschillende doelgroepen, met de nadruk op een onderscheidende, groene en toekomstbestendige openbare ruimte. Het doel is een veerkrachtige en aantrekkelijke leefomgeving te creëren die de basis vormt voor de ontwikkeling van nieuwe buurten.

Oude dorpshart

De opgave van De Zwarte Hond is om landschap, natuur en woonkwaliteit samen te brengen in een stedelijk gebied. Dit gebied zal de overgang vormen tussen het oude dorpshart en de groenstructuur van Midden-Delfland.

‘In onze visie spelen openbare ruimte en groenstructuren een cruciale rol in de nieuwe wijk. We geven landschap en natuur een prominente plaats in ons plan, waarbij ze de belangrijkste verbindingen tussen het dorp en buitengebied zullen vormen. Daarnaast streven we ernaar van Dwarskade Nootdorp een wijk te maken met een diversiteit aan woonmilieus. We willen variatie creëren in sfeer en bouwdichtheid om altijd een harmonieuze aanhechting op de omgeving te garanderen’, aldus het ontwerpbureau.