De Jonge trekt € 1,5 mrd uit om nieuwbouwwijken te ontsluiten

De ministeries van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur en Waterstaat stellen € 1,5 mrd aan gemeenten beschikbaar voor het bereikbaar maken van nieuwbouwwijken.

Gemeenten kunnen een aanvraag doen voor de aanleg van onder andere fietspaden, tunnels, rotondes en busstations. Het gaat vooral om nieuwbouwprojecten die eerder niet van de grond kwamen of pas later gebouwd zouden worden. Een voorwaarde voor de investeringen is, dat de bouw van de nieuwbouwwoningen binnen 3 tot 5 jaar van start gaat en minimaal de helft van de woningen in het betaalbare segment valt.

Bestuurlijke afspraken over het betere bereikbaar maken van nieuwbouw werden eerder al gemaakt met meer dan 80 gemeenten. Inmiddels wordt er onder andere in Maastricht een snelle doorfietsroute gerealiseerd tussen Trega/Zinkwit en Station Maastricht, komen er mobiliteitshubs in Deventer op de huidige P+R van station Deventer en in het Rotokwartier en wordt er in Terneuzen een nieuwe ontsluitingsweg gemaakt door verlenging van de Laan van Othene.

“Met deze investeringen zorgen we ervoor dat nieuwbouwijken bereikbaar worden”, zegt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). “Zo stellen we gemeenten door heel Nederland in staat om op korte termijn grootschalige woningbouwlocaties te verwezenlijken. Dit is belangrijk omdat we er alles aan moeten doen om de dip in de woningbouw te beperken. Dat betekent snel bouwen wat al vergund is en snel vergunnen wat snel gebouwd kan worden.”

Laatste nieuws

Evenementen