Corporatie in bevingsgebied opgeheven, 2.130 woningen verdeeld

De Groningse woningcorporatie Woongroep Marenland heeft zichzelf per 1 november opgeheven. Haar bezit is verdeeld over 4 collegacorporaties. 

De Groningse Woongroep Marenland bezat 2130 woningen in de gemeente Eemsdelta en de gemeente Het Hogeland en was meer dan een eeuw oud. Eind vorig besloot de corporatie zichzelf op te heffen om ze niet bestand bleek tegen de benodigde versterkeringoperatie van haar bezit. Een groot deel van de woningen bevindt zich in het aardbevingsgebied rondom de Groninger gasvelden. Met name organisatorischkreeg Woongroep Marenland de versterking van de woningen maar moeizaam van de grond. Het leidde halverwege 2022 tot het opstappen van de directeur en Kamervragen. 

Risico's versterking woningen

Uit onderzoek is gebleken dat de risico's voor Marenland te groot zijn om de versterking van haar bezit zelf voort te zetten. In de afgelopen maanden is de overdracht voorbereid en formeel voorgelegd aan huurdersorganisaties, gemeenten waar de woningcorporaties actief zijn, ondernemingsraden, de Autoriteit woningcorporaties (AW) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Alle partijen stemden in met de overdracht of gaven positief advies.

Gebiedsgerichte verdeling 

Er is gekozen voor een gebiedsgerichte verdeling van de woningen over vier collega-corporaties.  Dit sluit aan bij de gebiedsgerichte werkwijze van de woningcorporaties in het aardbevingsgebied. Concreet betekent deze stap dat Groninger Huis 797 woningen overneemt in Appingedam. Acantus neemt 724 woningen over in Appingedam, Spijk, Holwierde en Bierum. Wierden en Borgen neemt 440 woningen over in 't Zandt, Zijldijk, Zeerijp, Eenum, Oosterwijtwerd, Middelstum, Roodeschool, Leermens en Uithuizermeeden. Goud Wonen neemt 169 woningen over in Uithuizen en Warffum.

Huidige huurders houden dezelfde geldende afspraken. Medewerkers van Woongroep Marenland hebben een nieuwe plek gevonden bij een van de vier corporaties.