Concept plan voor 240 woningen aan Dijkgraafplein in Amsterdam

Het Amsterdamse college van B en W heeft ingestemd met een plan voor de gebiedsontwikkeling van het Dijkgraafplein en geeft dit concept plan vrij voor inspraak.

Naast de bouw van 240 nieuwe woningen bevat het plan ook ruimte voor maatschappelijke en commerciële functies. Met het plan wil de gemeente de leefbaarheid en veiligheid van het Dijkgraafplein verbeteren.

Wethouder Reinier Van Dantzig van Grond en Ontwikkeling, Woningbouw en Ruimtelijke Ordening: ‘Het Dijkgraafplein is een levendig plein dat verschillende voorzieningen biedt aan een breed publiek, maar dat vanwege de problemen met leefbaarheid en veiligheid nog niet goed uit de verf komt. Daarom is gebiedsontwikkeling van dit plein zo belangrijk. Met 240 nieuwe woningen en een uitnodigende begane grond, waarin wonen, werken en winkelen elkaar afwisselen, willen we het plein en de omgeving verbeteren.’

Buurtkamer

Op de begane grond van de nieuwe gebouwen is ruimte voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen, zoals een buurtkamer.

Er is nog geen definitief besluit over dit plan genomen. De eerste stap is het afmaken van het stedenbouwkundig plan. Hierin staan de voorwaarden voor de nieuwe gebouwen, zoals de hoogte, de plaats en het aantal parkeerplekken.

Tijdelijk parkje blijft nog

De gemeente gaat hierover in gesprek met alle belanghebbenden. Daarna volgt nog een officiële inspraakperiode. De uitvoering start naar verwachting in 2026. Tot die tijd blijft het tijdelijke parkje, dat samen met bewoners in 2022 is ingericht.