College stemt in met plannen Marineterrein Amsterdam

800 woningen, een ruimer stadspark en meer ruimte voor kennisinstellingen en innovatieve bedrijven:.dit zijn in het kort de plannen voor het Marineterrein in Amsterdam.

Op dinsdag 19 september heeft het Amsterdamse college van B en W ingestemd met de hoofdlijnen van de plannen voor het Marineterrein. Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw, Grond en Ontwikkeling): ‘Het Marineterrein ligt op een fantastische locatie midden in de stad, omringd door water. Duizenden mensen genieten er wekelijks van het park. Mensen werken, studeren en sporten er. Het is goed nieuws dat het terrein open blijft voor alle Amsterdammers, zodat we allemaal van deze historische, gezellige én innovatieve plek kunnen blijven genieten. En honderden mensen kunnen er straks ook wonen. Dank aan alle omwonenden en belanghebbenden die hebben meegedacht aan de toekomstplannen voor het Marineterrein.’

Ruimte voor ontwikkeling

De nieuw te bouwen kazerne van Defensie neemt straks veel minder plek in. Op het gebied dat vrijkomt komen 800 woningen, wordt het  stadspark aan het Oosterdok vergroot, komt er meer ruimte voor kennisinstellingen en innovatieve bedrijven, en een sportveld voor medewerkers van Defensie en buurtbewoners.

Stadskwartier voor innovatie

Sinds 2013 staat innovatie op het Marineterrein centraal. Vernieuwers, denkers en makers werken er samen aan oplossingen voor een gezonde en leefbare stad. Omdat zoveel mensen het Marineterrein bezoeken en er straks ook mensen wonen is het de ideale plek om innovaties ter plekke uit te testen, voordat ze op een andere plek in de stad of in de wereld worden toegepast.

Hoe verder?

Begin november besluit de gemeenteraad over de toekomst van het Marineterrein. Naar verwachting stelt de raad dan de projectnota voor het Marineterrein vast. De raad besluit dan ook of de gemeente over een paar jaar het terrein van het Rijk (zonder het kazernedeel) wil kopen. De kazerne en die grond blijven eigendom van het ministerie van Defensie.

Na het besluit van de gemeenteraad starten de gesprekken met het Rijk over het overnemen van een deel van de grond en begint de ontwerpfase. In deze fase worden de plannen verder uitgewerkt en neemt de gemeente een investeringsbesluit. Bij de uitwerking gaat de gemeente in gesprek met gebruikers en omwonenden; de manier waarop staat in het nog te maken participatieplan voor de komende vijf jaar.

De nieuwbouw op het Marineterrein start over enkele jaren met de ontwikkeling van de nieuwe kazerne van Defensie.