Capital Value: investeringen in nieuwe huurwoningen op laagste niveau in vijf jaar

Investeringen in nieuwe huurwoningen zijn in vijf jaar tijd niet zo laag geweest, zo blijkt uit cijfers van Capital Value.

Het transactievolume op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt is in de eerste drie kwartalen van 2023 uitgekomen op €2,3 mrd. Dit betekent een daling van 60% ten opzichte van vorig jaar toen het volume in dezelfde periode uitkwam op €5,9 mrd. Hoewel het aandeel nieuwgebouwde huurwoningen in het totale volume steeg, zijn de investeringen in dit segment (€1,47 mrd) toch opvallend laag.

Het geringe transactievolume staat in schril contrast met de vraag op de woningmarkt, die de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. Maar beleggers zijn volgens Capital Value terughoudend met investeren vanwege de gestegen rente en de onzekerheid over regulering van de woningmarkt vanuit de overheid. Om te voorkomen dat de nieuwbouwproductie verder terugloopt, moet er volgens hen zo snel mogelijk duidelijkheid komen over eventuele regelgeving. Ook zijn extra stimulerende maatregelen nodig om de bouwproductie op gang te houden.

Het transactievolume in de eerste drie kwartalen van dit jaar werd voor een groot deel teweeggebracht door aankopen door woningcorporaties (36%) en institutionele beleggers (33%).  Dit betekent een forse toename van de invloed van corporaties op de totale markt. Corporaties en institutionele beleggers investeerden voor driekwart van dat volume in nieuwbouw.

De investeringen in de uitbreiding van de voorraad huurwoningen liggen 41% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Naar verwachting zijn de totale investeringen in nieuwbouw huurwoningen tot en met het derde kwartaal slechts voldoende voor 6.300 nieuwe huurwoningen.

img
Redacteur
Profiel