Brink lanceert inbreidingsscan voor gemeenten en corporaties

Management- en adviesbureau Brink heeft een zogemunte inbreidingsscan gelanceerd. Daarmee kunnen gemeenten en corporaties snel de kansen in beeld krijgen om meer woningen te realiseren binnen de huidige portefeuille. 

De inbreidingsscan speelt in op de geringe beschikbaarheid en hoge prijs van nieuwe bouwgrond. In plaats daarvan bekijkt de scan de huidige grondportefeuille van gemeenten en corporaties: alle percelen in eigendom, ook de percelen waarop al bebouwing staat. Aan de hand van verschillende kenmerken wordt voor ieder perceel een 'potentiescore' berekend. Brink doet dit met behulp van een eigen dataplatform en slimme algoritmes. Hoe hoger de potentiescore, des te meer inbreidingspotentieel het perceel heeft. Op deze manier komen de meest interessante percelen boven drijven, zonder dat hiervoor de gehele portefeuille handmatig bekeken hoeft te worden.

Lees ook: Verdichten voor gemeenten goedkoper dan bouwen in het weiland

Verschillende mogelijkheden

De inbreidingsscan analyseert de verschillende inbreidingsmogelijkheden van de grondportefeuille: bijbouwen, optoppen en sloop-nieuwbouw. Ook de worden in de analyse de mogelijkheden bieden tot splitsing of verkamering meegenomen. Per categorie wordt een eigen potentiescore berekend, afhankelijk van verschillende kenmerken van het perceel en de omgeving. Zo wordt bij ‘optoppen’ vooral gekeken naar het oppervlakte plat dak en de hoogte van omliggende bebouwing. Bij ‘bijbouwen op bestaande percelen’ wordt juist gekeken naar de mate van dichtheid van de bebouwing (gemeten in de FSI en GSI). Hoe lager de dichtheid van de huidige bebouwing, des te hoger de potentie om bij te bouwen.

Brink is niet de eerste partij die verdichtingsopties in bestaande wijken in beeld brengt. Eerder becijferde KAW dat door onder meer optoppen en splitsen 500.000 tot 700.000 extra woningen kunnen worden gerealiseerd.