Bouwinvest zet deel Java-eiland in Amsterdam in de etalage

Bouwinvest overweegt de verkoop van een belangrijk deel van haar bezit op het Java-eiland in Amsterdam-Oost.

Zo heeft de huurdersvereniging in het gebied te horen gekregen. De verkoop betreft in totaal 278 woningen: 155 appartementen in complex Java-eiland I aan de Sumatrakade, 91 appartementen in complex Java-eiland V aan de Javakade en 32 grachtenhuizen. De woningen dateren uit het einde van de jaren negentig van de vorige eeuw en hebben een A- of C-label.

Bouwinvest was indertijd een belangrijke partner van de gemeente Amsterdam bij de herontwikkeling van het Oostelijk Havengebied; toen nog een door kunstenaars, krakers en stadsnomaden bewoonde rafelrand waarvan werd betwijfeld of er ooit mensen wilden wonen.

In totaal heeft het Dutch Residential Fund een kleine duizend woningen in portefeuille op het Java-eiland en het nabijgelegen Borneo-eiland. Een woordvoerder wil niet spreken van een strategiewijziging. Jaarlijks kijkt de vermogensbeheerder naar optimalisering van de bestaande portefeuille. Verkoopopbrengsten worden geïnvesteerd in nieuwe bouwprojecten. Over de verkoop is ook nog geen definitief besluit genomen. Wel is huurdersvereniging HV Java bezorgd over de uitkomst: een nieuwe (buitenlandse) eigenaar die streeft naar een maximale huuropbrengst.

img
Redacteur
Profiel