Binnenstedelijke vernieuwing in Den Haag Zuidwest van start

Een van de grootste binnenstedelijke vernieuwingen van Nederland, Dreven, Gaarden en Zichten in Den Haag Zuidwest, is van start gegaan.

Inmiddels is de bouw van 117 sociale huurappartementen en 103 appartementen in de middenhuur in project Steenzicht begonnen. Beide gebouwen hebben een overdekte parkeergarage en een gezamenlijke groene binnentuin. De oplevering staat voor eind 2025 gepland.

Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die met wethouder Martijn Balster, Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter woningcorporatie Staedion) en Esther Fleers (directeur Heijmans) de symbolische start vierde: ‘Het woningtekort is onverminderd groot, te veel mensen hebben moeite om een passende woning te vinden. Er moet meer én betaalbaar gebouwd worden: 981.000 extra woningen tot en met 2030 terwijl het economisch niet meezit. Met de woningbouwimpuls van het Rijk kunnen bouwprojecten die anders worden uitgesteld of stopgezet, toch doorgaan. Een mooi voorbeeld is de start van het project Steenzicht, dat deel uitmaakt van de grootschalige gebiedsontwikkeling Dreven Gaarden Zichten, waar betaalbare woningen komen in een groene leefomgeving met tal van faciliteiten voor prettig wonen.’

In totaal worden er in Dreven, Gaarden en Zichten zo’n 2.000 sociale woningen gesloopt en komen er 3.000 sociale huurwoningen voor terug. Daarnaast worden er 2.500 koop- en huurwoningen bij gebouwd. Dit maakt deze ontwikkeling een van Nederlands’ grootste binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor de eerste fase van de gebiedsontwikkeling Dreven, Gaarden en Zichten een subsidie vanuit de woningbouwimpuls toegekend voor een bedrag van € 26,8 mln.