Beleggingsmarkt sterk gekrompen

Vastgoedbeleggers hebben in 2023 tot half september voor € 5,7 mrd belegd in Nederlands vastgoed, gemeten op basis van leverdatum.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 10, 27 oktober 2023

Dat blijkt uit het transactieregister van Stivad.

Over de eerste helft van 2022 lag het beleggingsvolume nog op € 9,3 mrd, aan het einde van het derde kwartaal was dat opgelopen tot € 14,7 mrd. Het verschil wordt dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet meer ingelopen.

Het totale beleggingsvolume van € 5,7 mrd werd gerealiseerd in 396 transacties. Voor woningen waren dat 122 transacties met een totale waarde van € 2,5 mrd. In winkels werden 61 transacties geregistreerd met een waarde van € 421 mln. In kantoren werd voor € 1,1 mrd belegd, gerealiseerd in 58 transacties. Logistieke en bedrijfshallen waren goed voor € 1,4 mrd in 110 transacties. In zorgvastgoed werden 24 transacties geregistreerd met een waarde van € 160 mln.

Als wordt gekeken naar overeenkomstdatum werd in 2023 tot half september voor slechts € 3,9 mrd in vastgoed belegd. Het verschil in de totalen gemeten naar leverdatum en overeenkomstdatum vormt een indicatie van het sentiment in de markt: de afspraken voor recente juridische leveringen werden al eerder gemaakt, toen de verwachtingen in de markt nog hooggespannen waren. Zo kende 2022 een beleggingsvolume naar overeenkomstdatum van € 20 mrd, gemeten naar leverdatum was dat € 22 mrd. Dat is een indicatie dat de vastgoedmarkt toen al begon af te koelen.

stivad.nl/publicaties