Bedrijventerrein laat politieke partijen koud

Vanuit de logistieke (vastgoed)sector wordt er flink wat rumoer gemaakt over de verduurzaming van bedrijventerreinen. Het houdt de politiek echter nauwelijks bezig zo blijkt uit een onderzoek van PropertyNL naar de verkiezingsprogramma's. 

PropertyNL maakte een kwantitatieve analyse van de 17 beschikbare verkiezingsprogramma's inclusief het work-in-progress document van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt. Inmiddels heeft NSC wel een echt programma.

De verkiezingsprogramma's werden gescand op typische termen die relevant zijn voor professionals die zich bezighouden met vastgoed. onder wie ontwikkelaars, adviseurs en beleggers. Denk aan "middenhuur" maar ook aan "verduurzaming", "mobiliteit" en "arbeidsmigranten".

Meest besproken

Het meest besproken “vastgoedonderwerp”: het stikstofbeleid. Dit keert 258 keer terug in de onderzochte verkiezingsprogramma. Als er andere thermen worden meegewogen is de woningnood in brede zin -met aandacht voor starters, senioren, betaalbare huur- en koop en de rol van corporaties- het meest populair met samen 308 vermeldingen. 

Bitter weinig interesse

Hoewel logistieke platforms als Dilas met de beste bedoeling werk proberen te maken van duurzame logistiek en dito bedrijventerreinen interesseert het de landelijke politieke partijen, afgaande op het aantal vemeldingen in hun verkiezingsprogramma's, maar bitter weinig. De term bedrijventerrein, al dan niet vergezeld van het voorvoegsel verduurzaming valt maar 14 keer, amper één procent van de totale vangst aan vastgoedtermen. 

GroenLinks-PvdA heeft het er nog het meest over: 4 keer, gevolgd door de SGP (3 keer). Negen parijenn noemen het onderwerp überhaupt niet. 

Geen nieuwe bedrijventerreinen

De Partij voor de Dieren (2 vermeldingen) is het meest concreet over de invulling van bedrijventerreinen. De partij die na wat geruzie weer onder aanvoering staat van Esther Ouwehand, wil dat bedrijventerreinen die geen toekomst meer hebben of te veel hinder veroorzaken voor omliggende woongebieden worden omgevormd om tot woonwijken en groen (zoals parken) of tot terreinen met schone en circulaire bedrijven, gemengd met wonen. 'Lege bedrijfspanden worden herontwikkeld en krijgen een andere functie, zoals wonen. Nieuwbouw van kantoren en bedrijventerreinen wordt ontmoedigd', aldus de PVDD in haar verkiezingsprogramma. 

Lees het complete onderzoek van PropertyNL naar de rol van vastgoed in de verkiezingsprogramma's in PropertyNL 10. Deze uitgave verschijnt op 27 oktober