Ballast Nedam Development realiseert 69% CO2-reductie op zijn woningen

Over het voorgaande boekjaar heeft Ballast Nedam Development naar eigen zeggen ten opzichte van bestaande wet- en regelgeving een CO2-reductie gerealiseerd van maar liefst 69% op het gehele portfolio van de verkochte grondgebonden woningen en appartementen.

Met deze 69% CO2-reductie over 2021 wordt volgens het bedrijf aangetoond aangetoond dat de bouw- en vastgoedsector in staat is veel meer CO2 te reduceren dan de wet voorschrijft. De methode om deze prestaties te meten volgt de CO2 equivalenten uit de MPG en BENG richtlijnen voor de woningbouw en is berekend met gevalideerde software. Met de twee componenten energie (100%) en materiaalgebruik (38%) wordt gemiddeld een CO2 reductie behaald van 69%. De grootste reductie, met 100%, komt voort uit energieneutraal bouwen.

Met het resultaat wil Ballast Nedam Development beleidsmakers en anderen in de sector uitdagen om in een zo kort mogelijke tijd de CO2 uitstoot naar 0 te krijgen. Ballast Nedam Development wil hiermee als gebiedsontwikkelaar in de bouw- en vastgoedsector laten zien welke kansen er nu al liggen. Dit is in lijn met eerdere stappen die het bedrijf zette richting een klimaatpositieve bouw- en vastgoedsector. Ballast Nedam Development besloot als eerste gebiedsontwikkelaar volledig om te schakelen naar uitsluitend gasloze woningen op het gehele portefeuilleniveau, de eerste met uitsluitend energieneutrale woningen (gemiddeld BENG 2 = 0 of beter) en daagde onlangs heel Nederland uit met de zoektocht naar het klimaatpositieve Ballast Nedam Development Natuurhuis, dat voor 95% uit biobased materialen bestaat.