BPD voert actie voor circulaire economie

BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling organiseert met School for Change en De Groene Afslag een evenement voor iedereen met interesse in het bouwen aan de nieuwe wereld.

De dag is bedoeld voor projectontwikkelaars, locatie-eigenaren, vastgoedondernemers, overheden, en investeerders. Zij zoeken samen naar een antwoord op de vraag hoe circulair bouwen te combineren is met een gezonde businesscase.

Tijdens deze dag wordt onder meer getoond hoe midden in een nieuwe, duurzaam ontwikkelde woonwijk een oud defensie-pand geheel circulair wordt herontwikkeld. Ook is er een discussie over de vraag hoe we van korte termijn naar lange termijn en van lineair naar circulair kunnen gaan en tegelijkertijd een gezonde businesscase kunnen bouwen.

Noor Huitema van Copper 8 vertelt aan de hand van een vastgelopen business case welke richting de bouwketen op moet bewegen om de potentiële waarde van een gebouw als materialenbank te verzilveren. Wat gebeurt er als je niet beweegt? Is er een kans dat we uit deze schijnbare impasse kunnen komen?

De dag wordt afgesloten met een paneldiscussie met Patrick Joosen (BPD directeur regio zuid-west), Noor Huitema (Copper8), prof. dr. ir. Anke van Hal (hoogleraar Duurzaam Bouwen aan Nyenrode Business Universiteit) en Dick van Ginkel (technisch innovatie manager TBI).

Aanmelden kan via De Groene Afslag.