BAM Wonen verduurzaamt woningen voor Altera

Altera Vastgoed heeft BAM Wonen gekozen voor het verduurzamen van een deel van haar vastgoedportefeuille met jarentachtigwoningen.

Het verduurzamen van deze portefeuille sluit aan bij de ambities van Altera om haar portefeuille uiterlijk in 2040 Paris Proof te hebben. BAM Wonen past haar innovatieve verduurzamingsaanpak toe om slim en efficiënt het gas- en elektraverbruik van de woningen te reduceren.

Klimaatimpact

Het woningfonds van Altera is al drie jaar op rij Gresb Real Estate Global Sector Leader. Dit is een benchmark binnen de wereldwijde vastgoedsector voor de mate van ESG (Environmental, Social, & Governance, of te wel de milieu-, sociale en bestuurscriteria voor activiteiten van een bedrijf die gevolgen kunnen hebben voor de samenleving of het milieu). De verduurzamingsstrategie van Altera is gericht op een geïntegreerde ESG-aanpak. Daarom past BAM Wonen maatregelen toe waarmee de directe klimaatimpact zoals maximale CO2-reductie het grootst is.

Het eerste project in deze ketensamenwerking omvat 31 huurwoningen aan het Evert van Dijkpad en Parmentierpad in Sassenheim. Met betere isolatie en ventilatie reduceert het gasverbruik met 17.330 m³ per jaar en daalt de CO2-uitstoot met 31.000 kilogram per jaar. Voor bewoners ontstaat hierdoor meer wooncomfort en een lager energieverbruik. De bewoners hebben dan ook ingestemd met de verduurzaming.

De werkzaamheden

De energetische werkzaamheden bestaan uit het toepassen van dak- en bodemisolatie. Het bestaande glas wordt vervangen door triple glas. En de woningen krijgen een nieuw balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW-systeem). Gelijktijdig met de verduurzaming vindt vervroegd onderhoud plaats.

In oktober 2023 starten de werkzaamheden en de oplevering staat gepland voor begin 2024.