Architect Soeters sluit zijn bureau en wijst naar de demissionaire woonminister

Architect Sjoerd Soeters heeft zijn architectenbureau Pleasant Places Happy People (PPHP) afgelopen zomer gesloten. ‘Directe oorzaak zijn de maatregelen die de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge nu neemt.’

Soeters (1947), die 45 jaar zelfstandig architect was, licht zijn besluit toe in NRC. ‘Met zijn maatregelen jaagt De Jonge de beleggers nu juist weg, hoewel hij ze hard nodig heeft om woningen te bouwen.’

Het afknijpen van huurprijzen, verhogen van belastingen en transactiekosten voor beleggers en ontwikkelaars zijn volgens Soeters geen oplossing om het tekort aan woningen terug te dringen. Integendeel, samen met de gestegen hypotheekrente en bouwkosten zorgen ze er volgens hem voor dat bouwers en projectontwikkelaars hun rekensommen voor nieuwbouw niet meer rondkrijgen en hun plannen uit- of zelfs afstellen.

Uitstel

Soeters, bekend van ontwerpen als het stadhuis van Zaandam en de Haverleij bij Den Bosch, had geen werk meer voor zijn twaalf mensen. De opdrachtenstroom bloedde dood of werd uitgesteld. Geen van zijn naasten zag er brood in om het bureau over te nemen.

Volgens Soeters moet de minister – de demissionaire dan wel de volgende – met de mensen uit het vak: ‘de beleggers, de corporaties, projectontwikkelaars en gemeenten’ om de tafel gaan zitten, zegt hij in NRC, en vragen: ‘Wat moet de Rijksoverheid nu doen om de woningbouw weer op gang te krijgen?’