Appartementskopers te rooskleurig over VvE

Veel appartementseigenaren hebben in eerste instantie een onjuist beeld van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Dit blijkt uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 547 appartementseigenaren.

Slechts 46 procent van de respondenten geeft aan dat positieve verwachtingen grotendeels zijn uitgekomen. Vaak komt dit door moeizaam bestuur, slecht beheer en onderling conflict.  

De VvE is onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud en de verduurzaming van het gebouw, de financiën en de jaarlijkse algemene vergadering. Zeventig procent van de respondenten geeft aan dat de VvE deze taken uitbesteedt aan een beheerders- of administratiekantoor.

Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis: "Dit onderzoek bevestigt wederom hoe belangrijk goed beheer is. Een goede beheerder neemt veel werk uit handen van het bestuur. Zij moeten samen een team vormen. Lukt dat niet, dan levert dat veel gedoe en onduidelijkheid op binnen de VvE." 

Beheerderscertificaat

VvE-beheer nu een onbeschermd beroep: iedereen mag zichzelf beheerder noemen. Slechts een kleine minderheid van beheerders is aangesloten bij een brancheorganisatie. Dat moet anders, vindt Kermer. “Wij vinden dat de overheid een beheerderscertificaat verplicht moet stellen waar diverse criteria aan verbonden zijn zoals een klachtenregeling, permanente educatie en het hanteren van een modelovereenkomst.” 

VvE-bestuurders lastig te vinden

De meeste VvE’s hebben grote moeite om voldoende bestuurders te vinden. Ook uit het onderzoek van VEH blijkt dat een meerderheid van de respondenten geen rol heeft in het bestuur en slechts elf procent hiervoor openstaat. Kremer: "Als de VvE en de beheerders hun zaken goed op orde hebben, zal ook de animo groter worden om als bewoner deel uit te willen maken van het bestuur."

Ook kunnen conflicten tussen bewoners een reden zijn waarom zij zich niet als bestuurder melden. Om vrijwillige bestuurders te ontlasten, wil Vereniging Eigen Huis dat er een laagdrempelige en goedkope mogelijkheid komt om geschillen op te lossen. "Wij roepen de overheid op om dit te faciliteren, want de gang naar de rechter is lang en duur”, aldus Kremer.