Amsterdams college akkoord met woningbouwplannen

B en W van Amsterdam hebben ingestemd met het vrijgeven van het stedenbouwkundig plan voor inspraak in Hoekenes in Nieuw-West. Daarnaast stemt het college in met het stedenbouwkundig plan voor een nieuw zorgcentrum en 550 woningen in de Venser in Zuidoost.

Beide projecten hebben eigen kenmerken en planning, maar dragen beiden bij aan het versterken van een buurt met veel uitdagingen. Wethouder Van Dantzig (Woningbouw): ‘In Amsterdam is de druk op de woningmarkt groot. Het is essentieel dat we blijven bouwen en daar waar het kan ook de buurt verbeteren. Ik wil dat Amsterdam voor zoveel mogelijk mensen voelt als een fijne stad. Deze twee projecten dragen daaraan bij.’

De Venser Zuidoost

In Zuidoost werkt de gemeente samen met Stadgenoot aan een sloop-nieuwbouwproject van het zorgcentrum de Venser. Alle huidige bewoners van De Venser kunnen hier straks opnieuw wonen. Daarnaast bouwt Stadgenoot ongeveer 550 nieuwe woningen in de buurt rondom dit nieuwe zorgcentrum. Hiervan is veertig procent sociale huur, twintig procent middeldure huur en twintig procent koop. Tegelijkertijd investeert de gemeente stevig in de openbare ruimte. Zo komen er verbeterde fiets- en wandelroutes en plekken voor rust en ontspanning, zoals groenstroken, zit- en speelplekken. Het project wordt in februari 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Hoekenes Nieuw-West

Het project Hoekenes bestaat uit 88 sociale huurwoningen. Woningcorporatie Stadgenoot wil deze slopen, om er honderdvijftig woningen voor terug te bouwen. Negentig daarvan komen in het middensegment en zestig in de vrije sector. Het project valt binnen de grotere ontwikkeling van Groenehuyzen/Blomwijckerpad in de Blomwijckbuurt. Daar worden in totaal 387 woningen gebouwd, waarvan de helft  sociale huur, 35 procent middeldure huur en 15 procent vrije sector woningen. Huurders van de te slopen woningen hebben straks de mogelijkheid om door te verhuizen naar de woningen in Groenehuyzen, waar de bouw onlangs is gestart. De nieuwe middenhuurwoningen in Hoekenes variëren tussen de 48 m2 en 97 m2. Hier is veel behoefte aan in Nieuw-West.