Amsterdam schreeuwt om meer woningaanbod

De woningmarkt schreeuwt om meer aanbod. Die conclusie trekt voorzitter Jerry Wijnen van Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) op basis van kwartaalcijfers over de hoofdstedelijke woningmarkt. 

Tijdens het derde kwartaal van 2023 zijn er in totaal 1.584 woningen aan de markt aangeboden door MVA makelaars in de gemeente Amsterdam. Dit is een daling van 8,8% ten opzichte van een kwartaal eerder en 1,0% ten opzichte van het derde kwartaal van 2022. De stijging in het aanbod die we het afgelopen jaar zagen (met uitzondering van het eerste kwartaal van 2023), lijkt af te vlakken.

Vraagprijs gemiddeld € 680.644

De mediane vraagprijs van een woning is het afgelopen kwartaal met 2,8% gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023: € 680.644 tegenover € 705.169. In vergelijking met het derde kwartaal van 2022 zien we een stijging van 4,3%. De mediane vraagprijs per m2 is 1,7% gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van het derde kwartaal in 2022 zien we een stijging in de mediane vraagprijs per vierkante meter van 7,0% (€ 7.626 tegenover € 7.114).

Aantal transacties

VA-makelaars verkochten in de gemeente Amsterdam tijdens het derde kwartaal 2.000 woningen (voorlopig cijfer). Dit is een stijging, zowel ten opzichte van het vorige kwartaal (4,5%) als ook ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (12,2%, van 1.783 naar 2.000 woningen). Dit betekent dat het aantal transacties ongeveer gelijk is aan het aantal van vier jaar geleden (2.071 in 2019).

Verkoopprijs daalt naar € 528.412

De totale mediane transactieprijs bedraagt dit kwartaal € 528.412, dit is een daling van 5,6% ten opzichte van de mediane transactieprijs in hetzelfde kwartaal van 2022. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023 is het nagenoeg gelijk gebleven. De mediane vierkante meterprijs is ten opzichte van het derde kwartaal van 2022 met 0,9% gedaald. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2023 is de mediane vierkante meterprijs 4,0% gestegen tot € 7.583,- per vierkante meter.

Lees ook: Ortec Finance: voorzichtige prijsstijging en overbieden weer in de lift

In de hoofdstad werd het afgelopen kwartaal gemiddeld 2,5% boven de vraagprijs betaald voor een woning. Dit is een stijging ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023, toen werd er gemiddeld 1,8% meer betaald voor een woning. Hiermee wordt het verschil tussen de vraag- en transactieprijs weer iets groter, maar is het nog steeds dichter bij elkaar dan de afgelopen jaren. In het derde kwartaal van 2022 bedroeg dit percentage nog 7,4%.

Boven de vraagprijs 

Van het totaal aantal verkochte woningen werd 61,9% boven de vraagprijs verkocht. Ten opzichte van het vorige kwartaal is hier een lichte stijging te zien (in het tweede kwartaal van 2023 was het percentage 58,3%). Ten opzichte van het derde kwartaal van 2022 is er een flinke daling. Toen werd nog 81,8% van de woningen boven de vraagprijs verkocht. Dit beeld is in overeenstemming met het Nederland buiten de Ring. In het derde kwartaal van 2022 bedroeg het percentage 66% voor de rest van het land. In het derde kwartaal van 2023 daalde dit percentage naar 45%. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023 is er net als in Amsterdam wel een stijging te zien: + 6%.

Krapte daalt licht

Jerry Wijnen, voorzitter MVA: 'Het is goed om te zien dat het aantal transacties gestaag blijft stijgen en de transactieprijzen stabiel zijn. Het niet toenemende aanbod veroorzaakt een iets dalende krapte indicator, dat is geen goede ontwikkeling. Er is structureel te weinig aanbod op de markt.' 

De krapte indicator van het derde kwartaal van 2023 in de gemeente Amsterdam is 2,4, net iets lager dan het vorige kwartaal en in dezelfde periode in 2022. Daarmee is het getal is nog steeds ruim verwijderd van de wenselijke 5, die makelaars hanteren voor een gezonde woningmarkt.