Amsterdam neemt extra maatregelen in woningbouwcrisis

In Amsterdam zijn in de eerste helft van 2023 zo'n 3000 woningen minder gebouwd dan waar het college van B en W op had gehoopt, maakte wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw en Stedelijke Ontwikkeling) donderdag bekend. Het college treft daarom in aanvulling op de maatregelen uit het Woningbouwplan van januari dit jaar extra crisismaatregelen.

‘In plaats van 7500 woningen blijft zoals het er nu uitziet de teller aan het einde van het jaar waarschijnlijk hangen rond de 4500 woningen,’ aldus Van Dantzig. De gemeente wil daarom in transformatieprojecten de eerder afgesproken grondprijzen in contracten opnieuw tegen het licht houden. Dit is gunstig voor de ontwikkelende partij, omdat dit kan leiden tot lagere grondprijzen. Ook worden andere maatregelen genomen die ontwikkelaars een zetje in de rug geven om door te blijven bouwen. Dit alles staat in het Doorbouwakkoord dat vandaag ondertekend wordt door de gemeente en koepelorganisaties. Daarnaast vraagt Amsterdam bij het Rijk om een groter budget voor de Startbouwimpuls.

Wethouder Van Dantzig: ‘Het is nu echt heel lastig voor ontwikkelaars om projecten financieel rond te krijgen. Tegelijk is het tekort aan woningen één van de belangrijkste zorgen van Amsterdammers en een woning heel belangrijk voor hun bestaanszekerheid. We waarschuwen al een poosje, maar om het nu echt in cijfers te zien is absoluut niet fijn. Het leed van de woningzoekende lijkt soms abstract maar is heel concreet, vooral bij jonge mensen. Voor hen willen we doen wat we kunnen om, in goed overleg met corporaties en ontwikkelaars, het bouwen in deze moeilijke tijden extra stimuleren. Want elke woning is er één.’

Woningbouw blijft sterk achter

Het eerste halfjaar van 2023 bleef ook Amsterdam, de grootste bouwstad van Nederland, met de bouw van 2.355 woningen flink achter bij de eigen doelstellingen. Van de gebouwde woningen zijn 1.576 sociale huurwoningen en 211 middeldure huurwoningen. De verslechterende marktomstandigheden, waaronder stijgende bouwkosten, hoge rente en onzekerheid over huurregulatie op nationaal niveau, hebben bijgedragen aan de huidige situatie. Sinds augustus is er zelfs sprake van een milde recessie, wat de uitdagingen voor de woningbouwsector verder vergroot.

Er is ook onzekerheid over landelijk beleid rond middenhuur. Beleggers haken daardoor af, waardoor de bouw van middeldure huurwoningen sterk is terugvallen. Amsterdam vraagt om snelle duidelijkheid over nieuwe wetgeving.

De groeiende bevolking van Amsterdam, met ongeveer 10.000 nieuwe inwoners per jaar, onderstreept het belang om het bouwen van woningen te stimuleren. Volgend jaar valt het aantal woningen naar verwachting opnieuw tegen, maar op termijn verwacht de gemeente dat de cijfers zullen verbeteren. Positief is dat de Amsterdamse voorraad woningbouwplannen op orde is; de belangstelling voor bouwen in Amsterdam is onverminderd groot. Zodra de omstandigheden verbeteren, staat de gemeente klaar voor de bouw van zoveel mogelijk woningen.

Ondertekening Doorbouwakkoord

De gemeente bouwt zelf geen woningen en werkt daarom nauw samen met marktpartijen en woningcorporaties om door te kunnen bouwen. Dit heeft geleid tot het Doorbouwakkoord Amsterdam, dat vandaag is ondertekend door de koepelorganisaties NEPROM, IVBN, AFWC, Bouwend Nederland en Vastgoedbelang. Dit akkoord benadrukt de collectieve inzet om woningbouwprojecten te laten doorgaan en de stad betaalbaar, duurzaam en leefbaar te houden.