Aanvullende samenwerkingsovereenkomst Galgeriet ondertekend

De aanvullende samenwerkingsovereenkomst voor het Galgeriet is dinsdag getekend door gemeente Waterland, BPD Ontwikkeling en Hoorne Vastgoed Ontwikkeling.

De samenwerkingsovereenkomst betreft de ontwikkeling van het woongebied Galgeriet in Monnickendam. Hoorne en BPD hebben voor de herontwikkeling van het projectgebied Galgeriet een gezamenlijke juridische entiteit opgericht, de Projectontwikkeling Galgeriet BV. De nu ondertekende overeenkomst regelt onder andere de nadere uitwerking van het schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan en het schetsontwerp Beeldkwaliteitsplan dat het college van B&W vrijdagavond 16 maart jl. in het gemeentehuis gepresenteerd heeft aan het publiek. 

Het Galgeriet is de herontwikkeling van een bedrijventerrein tot woon-, werk- en winkelgebied. Het plan gaat uit van ongeveer 600 woningen, waarvan 30% sociale huur. In aanloop naar de definitieve bestemming komt er een tijdelijke supermarkt, parkeerterrein en bierbrouwerij. Hoorne Vastgoed heeft hiervoor al een aanvraag omgevingsvergunning ingediend.