Aandeel buitenlandse beleggers groeit verder

Het aandeel van buitenlandse beleggers op de Nederlandse beleggingsmarkt is in het eerste kwartaal verder doorgegroeid. Ze namen 60% van het beleggingsvolume voor hun rekening.

Dit artikel is ook gepubliceerd in PropertyNL magazine no. 4, 28 april 2017.

De kooplust van beleggers zette in het eerste kwartaal, dat traditioneel gezien een rustig kwartaal is, krachtig door. Het beleggingsvolume bedroeg ruim € 3 mrd, historisch gezien een zeer hoog volume. Alleen in 2007 was het beleggingsvolume in een eerste kwartaal hoger. Dit blijkt uit cijfers van PropertyNL Research.

Belangstelling voor bedrijfsruimte
Hoewel de gebruikersmarkt voor bedrijfsruimte een pas op de plaats lijkt te maken, staat deze asset class wel in de belangstelling van de belegger. Circa 21% van het beleggingsvolume ging naar bedrijfsruimte. De afgelopen vijf jaar schommelde dit aandeel tussen de 10 en 15%. Deze toename komt vooral door de recente aankopen van twee light industrial-portefeuilles door Blackstone.

De overige vastgoedsegmenten laten het volgende beeld zien: hotel 12%, kantoor 37% (op niveau van 2012–2015 maar loopt achter bij 2016: toen 44%), winkel 20% en woningen 9%. Dat laatste betekent een trage start voor de woningbeleggingsmarkt.

Het aandeel van buitenlandse beleggers op de Nederlandse beleggingsmarkt groeit verder: 60% in het eerste kwartaal tegen 54% in 2016. Evenals op gebruikersmarkt van kantoren staat Amsterdam absoluut hoog op de lijstjes van beleggers. Een derde van het beleggingsvolume in het eerste kwartaal ging naar de agglomeratie Amsterdam (in Amsterdam zelf werd € 1,26 mrd geïnvesteerd).

Groei kantooropname zet verder door
Ook de groei van kantooropname zet door. De kantorenmarkt lijkt vooral te profiteren van de dynamiek in de regio Amsterdam. Dit is een voortzetting van de trend die in 2016 voorzichtig zichtbaar werd. In het eerste kwartaal van dit jaar is de opname van kantoorruimte van 500 m² landelijk fors gestegen (58%) en komt uit op 250.000 m². De regio Amsterdam (Amsterdam, Amstelveen en Diemen) is met een opname van 80.000 m² verantwoordelijk voor een derde van de landelijke opname. Bij deze cijfers moet direct worden aangetekend dat opnameniveaus zoals die een decennium geleden werden gehaald op de kantorenmarkt niet meer in zicht komen.

Flexkantoren in opmars
Aanbieders van flexibele kantoorruimte zijn in opmars. Zo gaat Tribes in hoog tempo verder met de uitrol van vestigingen. Het bedrijf heeft de opening aangekondigd van een nieuwe vestiging in Amsterdam. Tribes opent deze vestiging na de zomer in de Oval Tower, die staat in het Arena Boulevardgebied in Amsterdam Zuidoost. De vijf grootste kantoortransacties in Amsterdam betroffen Alliander (Basisweg, 18.500 m²), UniQure (Paasheuvelweg 25, 10.000 m²), Uber (Mr Treublaan 7, 8360 m²), KasBank (De Entree 500, 6000 m²) en Maxeda (Herikerbergweg 181, 3600 m²).

Buiten Amsterdam zijn de grootste transacties een stuk kleiner: Prolease (Europalaan 30, Den Bosch, 5600 m²), Connexxion (Stationsplein 1, Hilversum, 5600 m²), TopDesk (Westlandseweg 40, Delft, 5175 m²) en VolkerInfra (Lange Dreef 13, Vianen, 4700 m²).

PropertyNL registreerde 105.000 m² aan kantoorverlengingen in het eerste kwartaal, waarvan 50% in de regio Amsterdam (Amsterdam, Amstelveen, Diemen).

Bedrijfsruimte daalt licht
De bedrijfsruimtemarkt toont een licht dalend beeld. In dit segment neemt de opname in het eerste kwartaal af met 5%, terwijl de terugval over heel 2016 nog 3% bedroeg. De opname bedroeg in het eerste kwartaal 840.000 m² (888.000 m² in Q1 2016). Van de opgenomen bedrijfsruimte in het eerste kwartaal was 48% groter dan 7500 m².

De winkelmarkt toont evenals de kantorenmarkt een groei in opname: 220.000 m² in het eerste kwartaal ten opzichte van 2016 (toen 147.000 m²). Dit betekent een groei van 50% (over heel 2016 bedroeg de groei 40%). Grote winkeltransacties die in het eerste kwartaal naar buiten kwamen betroffen Hudson’s Bay (Hoogstraat in Rotterdam, 23.800 m²; Rijnkade, Utrecht, 16.700 m²) en Topshelf (Laat, Alkmaar, 13.000 m²).

Zie ook de grafiek: totale opname landelijk (paars = bedrijfsruimtemarkt,oranje = kantorenmarkt, blauw = winkelmarkt).

Grafiek ontwikkeling beleggingsvolume 

Tabel ontwikkeling beleggingsvolume

Herkomst buitenlandse belegggers

Beleggingssegmenten