ASML staat garant in plaatselijk woningbouwproject

Chipmachinemaker ASML in Veldhoven zal garant staan voor eventuele verliezen bij een te ontwikkelen woningbouwproject in het dorp.

Het bedrijf heeft toegezegd de ontwikkelaars BPD en Van Santvoort financieel te steunen in het project De Springplank. Het bestaat uit vier torens met in totaal 130 huurwoningen voor lage en middeninkomens, waarvan 40% wordt afgenomen door een woningbouwcorporatie.

ASML is gebaat bij goede huisvesting voor zijn werknemers en was al langer van plan de plaatselijke woningbouw te bevorderen. Dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot een concreet project.

Meer werknemers dan inwoners

Het bedrijf is een wereldleider in zijn sector en telt in Veldhoven 42.000 werknemers. ASML is hard gegroeid en groeit door. De verwachting is dat het binnen een paar jaar meer werknemers zal hebben dan Veldhoven inwoners heeft.

Bij verliezen in het project zal ASML in elk geval € 1,8 mln voor zijn rekening nemen. Bij een brutowinst boven de 10% gaat het geld naar een bestemming gaan die ASML mag bepalen.

De start bouw van het project is later dit jaar, oplevering van de eerste woningen wordt verwacht in 2025.

Lichten uit

De betrokkenheid van ASML heeft veel weg van historische woningprojecten, zoals Heveadorp, Batadorp en Philipsdorp, waar grote bedrijven huisvesting regelden voor hun werknemers. Een nobel uitgangspunt dat echter ook zijn donkere kanten had.

Zo gebeurde het wel dat de vrouw van de directeur ’s avonds ging checken of na negen uur ’s avonds de lichten in de woningen uit waren. Ook  moesten werknemers huurcontracten tekenen waarin ze beloofden dat hun kinderen later ook in de fabriek zouden gaan werken.

Helaas zijn dit soort toestanden nog niet helemaal verleden tijd door soms louche uitzendbureaus die arbeidsmigranten aan werk en daaraan gekoppelde huisvesting helpen.