ABN Amro: steeds meer kopzorgen voor winkelbeleggers

Beleggers in retailvastgoed krijgen de komende tijd bij wisseling van huurders te maken met lagere huurinkomsten, zo schrijft ABN Amro  in het rapport Stand van Vastgoed.

 

Lagere huurinkomsten zorgen vervolgens voor een daling van de waarde van het vastgoed. ABN Amro adviseert daar waar mogelijk de relatie met zittende huurders te bestendigen. Daarbij is het soms te prefereren een lagere huurgroei te accepteren boven het vasthouden aan scherpe huurstijgingen. Door maatwerk kunnen retailers door een moeilijke periode worden geloodst.

De huurinkomsten bij het vrijvallen van een pand zijn in de huidige markt hoogst onzeker, aldus de opstellers van het rapport. ABN Amro ziet een relatie met het veranderende winkelaanbod. De opkomst van tweedehands kledingwinkels laat zich verklaren uit de omstandigheid dat dergelijke retailers de gedaalde markthuren in met name perifere winkelgebieden kunnen opbrengen. De mogelijkheid dat beleggers op termijn bij dergelijke huurders huurgroei kunnen realiseren, zal beperkt zijn.

ABN Amro waarschuwt beleggers voor het omvallen van hele winkelketens, zoals de afgelopen dagen gebeurde met Big Bazar (97 winkelpanden) en BCC (56 winkelpanden). De huurstroom  van meerdere winkels  in de portefeuille kan dan in één klap  in gevaar komen.  Beleggers moeten, aldus de bank, dus goed nadenken over de aanvragen van faillissement. Mocht faillissement onontkoombaar zijn, dan moeten beleggers een plan hebben klaarliggen voor de invulling van die panden.

 

img
Redacteur
Profiel