ABN Amro: Waardedaling vastgoed zet zich ook in 2024 nog voort

Na een waardedaling die ABN Amro begroot op 10% voor 2023 voorziet de bank voor volgend jaar een verdere daling met nog eens 3,5%.

Ergens in 2024 is er een dal dat voor een ommekeer zorgt. Pas in 2025 zorgt economische groei weer voor een waardestijging van commercieel vastgoed, aldus de Sectorprognose Vastgoed die de bank deze donderdag publiceert. Dat zou moeten volgen op een verwachte rentedaling in de tweede helft van komend jaar.

De vastgoedsector heeft in 2024 nog steeds te maken met de nasleep van de hoge rente en de vertraging van de economie.

Huurwoningen

ABN Amro verwacht dat de waarde van huurwoningen door huurregulering, in combinatie met de hoge rente, zowel in 2023 (-11 procent) als 2024 (-5 procent) daalt en pas in 2025 stabiliseert. In de vastgoedsector is veel onzekerheid over de aanstaande uitbreiding van de huurprijsbescherming naar het middensegment. Zo kan een nieuw huurplafond ertoe leiden dat de waarden van huurwoningen die onder het gereguleerde segment vallen onder druk komen te staan.

Er zal in 2024 gemiddeld nog wel een afwaardering (-3 procent) van kantoorvastgoed plaatsvinden. Dit geldt vooral voor gebouwen op onaantrekkelijke locaties en een laag energielabel. Energiezuinige kantoorgebouwen op A-locaties stijgen waarschijnlijk wel in waarde. Ondanks de problemen bij diverse grotere retailketens is winkelvastgoed nog steeds in trek en blijft de leegstand betrekkelijk laag. In 2024 vindt dan ook een beperkte waardedaling (-2 procent) plaats, terwijl in 2025 herstel (+1 procent) in het vooruitzicht ligt als de consumentenbestedingen waarschijnlijk weer aantrekken.

Ook kansen

Ondanks de onzekere omstandigheden zijn er volgens ABN Amro ook kansen voor vastgoedbeleggers. Voor beleggers die vanwege de hoge prijzen tijdelijk pas op de plaats hebben gemaakt, kunnen de dalende vastgoedprijzen in deze tijd reden zijn om in te stappen. Daarnaast bieden investeringen in verduurzaming en herontwikkeling nieuwe mogelijkheden voor groei.

ABN Amro ziet de behoefte aan energiezuinige kantoren op A-locaties substantieel toenemen, waardoor dit een interessante investering kan zijn voor beleggers. Daarnaast verschuift het blikveld in het logistieke vastgoed steeds verder naar herontwikkeling, nu nieuwbouw door de hoge grondprijzen en verstoringen van het elektriciteitsnetwerk steeds moeilijker van de grond komt. Dit heeft als voordeel dat bestaande panden minder afhankelijk zijn van aansluiting op het net. Hierdoor kan herontwikkeling voor een deel in de behoefte aan locaties voorzien, wat de krapte op de markt iets kan verlichten.

Laatste nieuws

Evenementen