PropertyNL Top Financiers 2023: Rabo breidt marktaandeel uit

PropertyNL zette de vastgoedbanken op een rijtje, gebaseerd op uitstaand volume zakelijk vastgoed financieringen per ultimo 2022.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 4, 21 april 2023

Uit de jaarlijkse enquête van PropertyNL naar vastgoedfinanciers blijkt dat de brutoleningproductie is afgenomen doordat ABN Amro € 2 mrd minder financierde in vergelijking met het vorige onderzoek. Het totaal van banken kwam uit op € 20,0 mrd tegenover € 19,0 mrd in het onderzoek vorig jaar. In 2022 steeg de leningproductie van Rabobank met € 500 mln naar € 6 mrd. Daarmee is de marktpositie van Rabo in dit segment verbeterd van 27% tot 32%. Veel banken hebben vorig jaar op het gebied van productie een pas op de plaats gemaakt, met als uitzondering de Deutsche Hypo.

1 Rabobank Real Estate Finance
Ceo: Denise Notenboom
Een mooier afscheid als bankier kon de ceo van Rabobank REF, Roel van de Bilt, zich niet wensen. Zijn team heeft in het afgelopen jaar zowel qua leningvolume (€ 22 mrd) als brutoleningproductie (€ 6 mrd) de rol van marktleider herwonnen op ING REF, dat in 2020 de markt nog aanvoerde. Roel van de Bilt markeert ook het einde van een periode waarin hypotheekbanken werden geleid door door de wol geverfde vastgoedspecialisten die elk gebouw en elke cliënt kenden. Van de Bilt wordt op 15 mei opgevolgd door Denise Notenboom, die geen specifieke vastgoedervaring meebrengt. Zij was de laatste twee jaar directeur Bedrijven binnen de regio Midden-Nederland.

2 ING Real Estate Finance Business Banking
Directeur Nederland: Hein Wegdam
Met Hein Wegdam heeft ING REF een ESG-specialist pur sang aan de leiding. Die aanpak – iets voor de markt uitlopen – heeft ING geen windeieren gelegd. Het leidde tot pittige gesprekken met klanten die niet meebewogen met verduurzaming, maar hiermee herwon de vastgoedclub wel het vertrouwen van de raad van bestuur. Dat vertrouwen kan van groot belang zijn nu de sombere wolken van 2023 over de vastgoedsector trekken.

3. ABN Amro Commercial Banking Real Estate
Managing director: Bas Rutten
De cijfers van ABN Amro Real Estate vallen wat tegen vergeleken met de concurrentie: een iets lager volume (€ 11,8 mrd versus € 12,1 mrd vorig jaar). Vooral de leningproductie is gedaald: van € 4,4 mrd naar € 2,5 mrd. ABN meldt dat door herclassificatie van vastgoed de cijfers niet zo goed vergelijkbaar zijn. Zonder herclassificatie zou er een gematigde groei zijn. Bas Rutten komt voor het eerst in de top. Hij was al acht jaar managing director large accounts en werd vorig jaar benoemd als managing director. Hij treedt vaak naar buiten met Claire van Staaij, de sectorbankier die overstapte van ING. Zij is bekend als bestuurder van de Dutch Green Building Council en Breeam.

4. Handelsbanken Nederland
Ceo: Roland van Pooij
Handelsbanken is lange tijd onder de radar gebleven, omdat de bank zich richtte op de particuliere markt. Inmiddels heeft de bank echter voor € 5,9 mrd aan financieringen in vastgoedbeleggingen uitstaan, niet zijnde woningen voor particulieren. De leningproductie van € 1,4 mrd is door Handelsbanken iets anders gedefinieerd: alleen groei van de portefeuille, geen herfinancieringen of nieuwe posten.

5. RNHB
Ceo: Stuart Lammin
RNHB was afgelopen jaren steeds een van de snelste groeiers in vastgoedfinanciering met een leningportefeuille van inmiddels € 4,3 mrd en een productie van € 1,2 mrd over vorig jaar. Afgelopen jaar werd de groei getemporiseerd. De productie nam af van € 1,5 mrd tot € 1,2 mrd.

6. Berlin Hyp
Landendirecteur: Rogier Bos
Onder leiding van ceo Sascha Klaus is het team van Rogier Bos de afgelopen vijf jaar steeds in staat geweest de leningportefeuille vastgoed stabiel te laten stijgen. De nadruk viel steeds meer op beleggingen. In 2022 was nog maar 11% gealloceerd aan projectontwikkeling. Afgelopen jaar lag de nadruk op financieringen van woningen (43%), kantoren (37%) en parkeergarages (11%). Dat laatste kwam mede door De Heuvel Parkeergarage in Eindhoven – een deal van meer dan € 47 mln.

7. Deutsche Hypo Nord/LB Real Estate Finance
Manager Nederland: Wouter de Bever
Deutsche Hypo heeft vorig jaar een veel grotere leningomzet geboekt (€ 829 mln) dan in vorige jaren, toen deze omzet bleef steken op € 300 mln. De portefeuille steeg van € 2,2 mrd naar bijna € 3 mrd. Dit kan vertekend zijn door conversie van data bij deze bank. Dit jaar zal daarover nadere berichtgeving volgen.

8. NIBC
Directeur: Jan Willem van Roggen
Van Roggen heeft vorig jaar de enorme stijgingen van leningomzet en portefeuille getemporiseerd.
PropertyNL voorspelde met de groeicijfers van afgelopen jaren mede dankzij grootaandeelhouder Blackstone een vierde positie in Nederland. Dat is het niet geworden. De Angelsaksische grootaandeelhouder reageerde razendsnel op de Oekraïne-crisis.

9. Oldenburgische Landesbank
Contactpersoon Nederland: Jan-Willem Wattel
Van de vier Duitse banken is de Oldenburgische in Nederland de kleinste op het gebied van vastgoedfinancieringen. In 2022 was het echter wel raak voor Jan-Willem Wattel met een productie van € 103 mln, waarmee het uitstaande volume in Nederland groeide naar € 240 mln. Van alle financiers boekte de Oldenburgische procentsgewijs de meeste nieuwe cliënten (92%).