‘Vestigingsklimaat Brainport Eindhoven in gevaar’

Een tekort aan bedrijventerreinen in de provincie Noord-Brabant bedreigt nadrukkelijk de ambities van Brainport Eindhoven, waarschuwt lector Cees-Jan Pen.

Op de website Stadszaken waarschuwt Pen dat de harde planvoorraad van bedrijventerreinen in Noord-Brabant tot en met 2030 veel minder is dan de nodige ruimtevraag. Daarom zullen topclusters die oververtegenwoordigd zijn in Brainport Eindhoven worden geraakt, zegt hij. Dit geldt ook voor logistieke toeleveranciers voor deze clusters.

Uit het rapport Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen van de provincie Noord-Brabant blijkt dat de totale extra ruimtevraag in deze regio tot en met 2030 973–1321 hectare bedraagt, terwijl de harde planvoorraad slechts 625 hectare bedraagt. 

Vooral grootschalige logistieke bedrijvigheid (>3 hectare) kent extra ruimtevraag, maar juist dit type bedrijvigheid stuit op de meeste maatschappelijke weerstand. Volgens Pen moet de logistieke sector samen met de overheid de lat voor nieuwe logistieke locaties veel hoger leggen om de maatschappelijke weerstand te verkleinen.