‘Positieve ontwikkelingen in de regio’

In de regiospecial Noord-Nederland een interview met Gees Adema, bedrijfsjurist en bedrijfsmakelaar bij Hoekstra Bedrijfsmakelaars.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 10, 22 oktober 2021

‘De kantorenmarkt hier in het noorden lijkt tot op heden weinig last te hebben ondervonden van het verplichte thuiswerken tijdens de lockdowns. Wij hebben nauwelijks opzeggingen of verhuizingen naar kantoren met een kleiner metrage meegemaakt. De bedrijven zitten hier wellicht ook minder ruim in hun jasje dan in het westen; ze hebben niet zo snel ruimte over.

Wat hierbij waarschijnlijk ook een rol speelt, is het tekort aan kwalitatief goede kantoormeters. Toen de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis in 2008 zichtbaar werden, is er in Leeuwarden een transformatie van kantoren naar woningen op gang gekomen. Er was destijds veel leegstand op de kantorenmarkt en aan de andere kant een tekort aan woningen. Transformatie was toen een logische keuze. Het resultaat daarvan is wel dat het huidige kantorenbestand niet groot meer is; vooral voor huurders die grotere metrages zoeken is het lastig.

Zowel in de kantorenmarkt als in die voor bedrijfsruimten vindt daarnaast momenteel weinig nieuwbouw plaats. Snel gestegen bouwprijzen gooien roet in het eten. Eigenlijk laten alleen eigenaar–gebruikers nog nieuwbouw neerzetten, zoals onlangs een groot accountantskantoor aan de rand van de stad.

Voor de coronacrisis was het voor de retail al lastig, vooral in de aanloopstraten. Gemeenten voegen daar nu meer openbare functies aan toe, zodat de leegstand beperkt blijft en de straten toch aantrekkelijk blijven. Dat zie je zowel in Leeuwarden en Sneek als in Heerenveen. Op A-locaties verschijnen meer exclusieve winkels, ook van lokale of regionale ondernemers, zoals Van der Velde-boekhandels. Daarnaast worden veel magazijnen boven winkels omgebouwd tot appartementen. Wat ook meetelt, is dat toeristen Leeuwarden beter weten te vinden sinds de stad in 2018 culturele hoofdstad van Europa was. Die populariteit is alleen maar verder gegroeid, omdat iedereen tijdens de coronapandemie grotendeels voor vakantie in eigen land bleef. Goed nieuws voor de winkels en horeca, toen die de deuren weer mochten openen.

Opvallend is ook de toegenomen interesse van institutionele beleggers in het noorden, zowel in de kantorenmarkt als de woningmarkt, maar ook in zorgvastgoed. Zo hebben we net het prachtige Karmelklooster in Drachten verkocht, waar straks zorg voor mensen met dementie wordt geleverd.

Kortom, de ontwikkelingen zijn positief hier in de regio.’