Stec Groep: in verdiepingen boven winkels passen 70.000 woningen

Volgens onderzoek van de Stec Groep staan er in circa 50.000 winkelpanden verdiepingen leeg.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 12, 19 december 2023

Regelgeving en hoge kosten houden volgens Stec de ombouw naar woonruimte tegen. Stec ziet een mogelijkheid daar iets aan te doen door verduurzaming van de winkels te combineren met geschikt maken voor bewoningen van de verdiepingen erboven.

Stec deed de proef op de som en wandelde door Zwolle. Het zag mogelijkheden voor in elk geval 230 woningen, met misschien met wat goede wil nog eens 85 woningen erbij. 

Energielabelwinkels

Winkelpanden moeten hoogstwaarschijnlijk in 2025 verplicht beschikken over energielabel C of D. Voor veel winkelvastgoed betekent dat op korte termijn, niet verbazingwekkend, werk aan de winkel.

Volgens Stec zijn 70.000 woningen mogelijk, maar een combinatie met het zogeheten optoppen kan dit aantal ‘substantieel hoger’ uitkomen. Door lage druk vanuit de overheid en beperkte samenwerking met vastgoedpartijen is er te weinig urgentie. Meer regie vanuit de overheid is nodig. Versoepeling van regelgeving in het woonprogramma, parkeerbeleid en bouwhoogte zijn effectieve maatregelen om investeringen op te wekken. Ook zijn kostenvoordelen te behalen door meerdere panden gezamenlijk te herontwikkelen in plaats van op pandniveau. Bij versnipperd vastgoedeigendom is verevening van de kosten en baten noodzakelijk.

Nieuwe subsidie

Stec Groep denkt dat hier een taak voor het Rijk ligt. Die zou een nieuwe subsidie in het leven moeten roepen, specifiek gericht op het realiseren van woningen boven winkels in combinatie met verduurzaming. Naast de noodzakelijke woningen en energiebesparing verlaagt het ook de maandelijkse lasten voor winkeliers en horecaondernemers die momenteel gebukt gaan onder hoge kosten.