BPD Woningfonds op stoom met middenhuurwoningen

In 2021 verkocht Bouwfonds Property Development (BPD) 8.903 woningen in honderden (deel)projecten, verspreid over bijna 250 gemeenten in Nederland en Duitsland. Hiervan ging ook een deel naar het snel groeiende BPD Woningfonds.

Van deze 8.903 zijn er 6.376 in Nederland en 2.527 in Duitsland verkocht. In Nederland gingen 5.637 woningen naar particulieren en 739 naar beleggers, waaronder het snel groeiende BPD Woningfonds.

BPD Woningfonds groeide in 2021 sterk door het aandeel middenhuurwoningen in Nederland te vergroten. Het fonds heeft sinds haar start eind 2019 een woningportefeuille opgebouwd van ongeveer 3.500 duurzame en betaalbare middenhuurwoningen.

Ultimo 2021 waren 766 middenhuurwoningen in de verhuur, 421 in aanbouw en 2.277 woningen in de acquisitiefase. Daarmee ligt BPD Woningfonds ruimschoots op koers om binnen tien jaar zeker 15.000 energiezuinige, duurzame nieuwbouwhuurwoningen voor huishoudens met een inkomen van een tot twee keer modaal te realiseren. In 2028 moeten deze 15.000 middenhuurwoningen in exploitatie zijn. Met Rabobank wordt verkennend gesproken over sterkere uitbouw van het BPD Woningfonds.

Grootschalige gebiedsontwikkeling nodig
Walter de Boer, CEO van BPD, licht toe: ‘In zowel Nederland als Duitsland heeft BPD veel woningen in verkoop kunnen brengen, mede doordat we een sterke - in het verleden opgebouwde voorraadpositie - hebben en als basis behouden. Voor de toekomst zetten we in op deelname aan tenders en het doen van belangrijke acquisities voor met name grootschalige gebiedsontwikkelingen. Op die wijze kunnen we voldoende betaalbare woningen aan de benodigde woningvoorraad in Nederland en Duitsland blijven toevoegen. Om dat te kunnen doen zijn, naast de huidige binnenstedelijke locaties, tientallen grotere woningbouwlocaties nodig aan de randen van steden en daarbuiten. Door opschaling en door meerdere maatschappelijke opgaven in dezelfde ruimte te integreren, zal uiteindelijk verlichting op de woningmarkt moeten ontstaan.'

De Boer verwacht dat  het ‘voor woningzoekenden de komende drie tot vijf jaar nog moeilijk zal blijven om aan een betaalbare woning – zowel huur als koop – te komen’. ‘Er is simpelweg te weinig aanbod voor huishoudens met een middeninkomen, de grote groep die teveel verdient voor een sociale huurwoning en te weinig hypotheek kan krijgen in deze schaarse woningmarkt. Om dit tij te keren zullen we in Nederland moeten opschalen naar grotere gebiedsontwikkelingen, waar ruimte is voor zowel duurzame nieuwbouw als natuurontwikkeling.'
 
Hij vervolgt: ‘Als BPD zijn wij ervan overtuigd dat wonen als de motor voor ruimtelijke ontwikkeling kan worden gezien en meerdere maatschappelijke opgaven (wonen, klimaat, energie, natuur, mobiliteit) in dezelfde ruimte geïntegreerd kunnen worden. Daarom blijven wij ons toeleggen op waar we ooit in 1946 voor zijn opgericht: zorgen voor een betaalbare woning voor de grote groep huishoudens met een inkomen van 1 tot 2,5 keer modaal. Onze samenwerking met gemeenten en woningcorporaties is van groot belang om dit waar te kunnen maken.'