Vier promoties bij vastgoedsectie Dentons

Advocatenkantoor Dentons heeft vier promoties naar senior associate bekendgemaakt van Harti Dumatubun, Bas van der Reep, Jan de Wit en Femke de Wolf.

Als kandidaat-notaris en voormalig toegevoegd notaris staat Harti Dumatubun cliënten bij met een breed scala aan vastgoedtransacties, waaronder verkoop en aankoop van vastgoed, vastgoedtransacties en de (her)financiering en het verhypothekeren van vastgoed. Tot zijn capaciteiten behoren ook projectontwikkeling (waaronder splitsingen in appartementsrechten en het vestigen van beperkte rechten) en de vastgoedaspecten van (M&A) transacties alsmede de vastgoedaspecten en -uitdagingen van duurzame energieprojecten. Naast vastgoedgerelateerde zaken heeft Dumatubun ook ervaring met internationale overdrachten en (her)financieringen van schepen, jachten en luchtvaartuigen.

Bas van der Reep richt zich met name op het adviseren en procederen over commerciële huurovereenkomsten. Zijn ervaring omvat onder meer het opstellen en uitonderhandelen van (huur)overeenkomsten voor zowel verhuurders als huurders. Daarnaast begeleidt Van der Reep regelmatig diverse vastgoedtransacties (woningen, bedrijfspanden, kantoren), waaronder sale-and-leasebacktransacties en vastgoedfinancieringen, voor investeerders en financiële instellingen. Onder andere dankzij twee secondments bij een beursgenoteerde vastgoedbelegger en een pan-Europese eigenaar en exploitant van hotels, short-stay huisvesting en coworking-faciliteiten waarderen cliënten Van der Reep nog meer om zijn pragmatische adviezen en zijn begrip voor de belangen van cliënten.

Als kandidaat-notaris werkt Jan de Wit onder andere aan familierechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Het snijvlak van deze twee rechtsgebieden heeft zijn bijzondere interesse. Op het gebied van het Nederlandse familierecht houdt hij zich onder meer bezig met het opstellen van testamenten, huwelijkse voorwaarden en schenkingsovereenkomsten. Daarnaast adviseert de praktijk over nalatenschapsafwikkelingen. Wat de corporate afdeling betreft, houdt De Wit zich bezig met de documentatie van herstructureringen, oprichtingen van nieuwe juridische entiteiten en juridische fusies. Hij staat voornamelijk vermogende particulieren en zowel grote als middelgrote ondernemingen bij.

Femke de Wolf is gespecialiseerd in vastgoed & beroepsaansprakelijkheidsrecht en is actief in zowel de transactie-, advies- als procespraktijk van Dentons. Zij houdt zich bezig met nationale en internationale vastgoedtransacties en vastgoedontwikkelingen, alsmede procederen (op het gebied van vastgoedrecht en beroepsaansprakelijkheid, inclusief tuchtrechtspraak).