Reanimatie voor Stadiondriehoek Rotterdam

De zogeheten Stadiondriehoek met daarin Stadion Feijenoord krijgt op termijn toch voor een belangrijk deel een andere invulling. Daartoe heeft de gemeente Rotterdam onder meer de gesprekken met de Van Herk Groep, grootgrondbezitter in het gebied,  hervat.

Gisteravond  organiseerde Team Stadionpark een informatiebijeenkomst over het masterplan FeyenoordCity 2.0 in het Topsport Centrum naast de Kuip. Een belangrijk deel van de plannen voor het gebied was eind vorig jaar al naar voren gekomen tijdens de eerste openbare vergadering van het Q-team (kwaliteitsteam). Dat moet waken over een goede alternatieve invulling van het gebied waar eerst een nieuw stadion voor Feyenoord was voorzien totdat de stadionclub er de stekker uittrok.

Tijdens die vergadering stond hoofzakelijk deelgebied Waterkant centraal. Nu werd er een tip van de sluier opgelicht over de plannen voor de Stadiondriehoek, een gebied met een BVO van meer dan 300.000 m2 waarin behalve de Kuip en het Topsportcentrum en bedrijfshallen hoofdzakelijk een groot parkeerterrein ligt dat goeddeels alleen op wedstrijddagen wordt gebruikt.

In de voorlopige schets voor een alternatieve invulling van de stadiondriehoek wordt gemikt om 500 tot 1.250 woningen, waarvan 20% sociaal, 40% middensegment en 30% vrije sector. De woningbouw krijgt een beslag van maximaal 120.000 m2, de rest van het gebied wordt ingevuld met onder meer kantooruimte, leisure, horeca en de (bestaande) sportfaciliteiten waaronder de Kuip. Bij de inrichting van het gebied en de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de grote trekkers in het gebied die vragen om zoveel mogelijk dubbelgebruik van parkeren.     

In de beleving van de  plannenmakers vormt  de stadiondriehoek straks de entree naar de stad en representeert het zijn centrumfunctie met opvallende bebouwing tegen opzichte van de omgeving. De stadsboulevards (Stadionweg en Coen Moulijnweg) worden in de toekomst  begeleid met een herkenbare randbebouwing. Bij de plannen word rekening gehouden met de zichtrelaties tussen de Kuip en het nieuwe Station Stadionpark als met bestaande en nieuwe iconen in het gebied.

Het nieuwe station, een upgrade van het huidige evenementenstation Rotterdam Stadion,  introduceert een belangrijk OV-knooppunt in dit gebied. De wijk Hillesluis wordt met een directe, aantrekkelijke en veilige langzaamaanverkeersroute via het stationsplein verbonden met de rivier. Het Rondje Stadionpark wordt afgemaakt en intern komen er langzaamaanverkeersroutes tussen de Kuip en ankerpunten in zijn directe omgeving.

Tijdens de informatieavond werd duidelijk dat de gemeente inmiddels weer in gesprek is met Aat van Herk en Stadion Feijenoord over een nieuwe toekomst van het gebied. Ook bij de afgeblazen gebiedsontwikkeling Feyenoord City (1.0) had Van Herk Groep een stevige vinger in de pap omdat het vastgoedbedrijf verschillende locaties in de Stadiondriehoek bezit. Ook was Van Herk persoonlijk geen voorstander van een nieuw stadion en ondersteunde hij mede daarom plannen voor vernieuwbouw van De Kuip.

De ontwikkeling van de Stadiondriehoek zal naar verwachting op zijn vroegst over 15 jaar volledig zijn afgerond.