Potentie gedwongen transformatie tot woning beperkt

De SP kondigt in haar verkiezingsprogramma aan leegstaand vastgoed te willen onteigenen. Daarmee zouden snel veel woningen worden toegevoegd. Volgens vastgoedadviseur Colliers is deze bewering slechts ten dele waar. 

In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen doet Colliers een factcheck van stellingen die de politieke partijen poneren over de vastgoedsector. Uiteraard staat de woningnood nog altijd hoog op de politieke agenda. 

Colliers vindt het een goed teken dat het oplossen van het woningtekort de aandacht heeft van politieke partijen. 'Het woningtekort is namelijk opgelopen tot 390.000 woningen. Volgens onderzoeksbureau ABF Research zal het tekort pas vanaf 2028 afnemen. Er is dus werk aan de winkel.'

Onteigeningsprocedures

De oplossing die de SP propageert, onteigening van leegstand ten faveure van jongeren, starters en mensen met een beperking, werkt echter niet volgens de vastgoedadviseur. Eerder stelde Colliers na onderzoek vast dat langdurige leegstand van kantoren en winkels de een transformatiepotentie van respectievelijk 15.000 en 10.000 woningen heeft. 'Tel bij deze cijfers de 60.000 woningen op die volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) langdurig leegstaan, dan kom je uit op 95.000 nieuwe woningen door middel van transformatie. Dit is zeker geen onbelangrijk aantal, maar onteigeningsprocedures duren vaak jaren. Het realiseren van de nieuwe woningen zal daarom niet eenvoudig zijn.'

Splitsen en optoppen

Er zijn volgens de vastgoedadviseur sneller slagen te maken door splitsen en optoppen, iets wat eerder werd gestaafd door KAW en Stec Groep. Colliers: 'Van belang is dat het splitsen en optoppen van woningen en gebouwen eenvoudiger wordt. Doe dit bijvoorbeeld door parkeernormen los te laten of de behandeling van deze voorstellen binnen de gemeente versneld af te handelen. Dit maakt het makkelijker om de bestaande woningvoorraad aan te passen aan de demografische ontwikkelingen. En zo gaat het woningtekort drastisch omlaag.'