Newomij en Oosterpoort kopen woningen in Nijmegen

KlokGroep realiseert 120 nieuwe woningen op het terrein van voormalig woonzorgcentrum De Vijverhof in Berg en Dal in Nijmegen. Newomij en Oosterpoort nemen hiervan respectievelijk 40 en 32 woningen over.

Deze maand zijn de koopovereenkomsten getekend tussen KlokGroep, vastgoedonderneming Newomij – die 40 middeldure huurappartementen afneemt in het hoofdgebouw – en woningcorporatie Oosterpoort, die 32 sociale huurappartementen zal afnemen. In totaal worden met Vijverhof 120 nieuwe woningen gerealiseerd op het terrein van voormalig woonzorgcentrum De Vijverhof, voorheen eigendom van ZZG.

KlokGroep realiseert de transformatie van het hoofdgebouw en bouw van de koopwoningen. Niek Gerritsen, directeur KlokGroep: ‘We transformeren het hoofdgebouw circulair – waarbij materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt om grondstofverbruik te beperken – en we bouwen de gevel op met duurzame materialen.’

Ook Robbert Ter Weijden, lid raad van bestuur van Newomij, benadrukt het belang van duurzaam ontwikkelen: ‘Door te transformeren beperken we CO2-uitstoot, herontwikkelen we bestaand vastgoed duurzaam en dringen we het woningtekort in de regio terug. Samen met KlokGroep hebben we gekozen voor materialen die aan het einde van de gebruiks- of levensduur herbruikbaar of recyclebaar zijn. Om dit te waarborgen, zijn deze materialen losmaakbaar bevestigd. De onderdelen worden na demontage weer gebruikt voor een ander gebouw. We hebben dit vastgelegd in het materiaalpaspoort.’

De groene wijk in Berg en Dal ligt op 10 minuten fietsen van het Nijmeegse stadscentrum. De Vijverhof biedt woongelegenheid voor jong en oud, starters, 1- en 2-persoonshuishoudens, gezinnen en doorstromers. Naast de 72 huurappartementen worden de plannen uitgewerkt voor 48 grondgebonden koopwoningen in uiteenlopende prijsklassen in het tweede deel van de integrale ontwikkeling.

Belanghebbenden, zoals de dorpsraad van Berg en Dal, woonwerkgemeenschap Babylon, omwonenden en woningzoekenden konden suggesties doen voor de nieuwe wijk. De gemeente heeft in juni het stedenbouwkundig plan goedgekeurd. Bij de verdere landschappelijke uitwerking van de plannen zijn biodiversiteit, klimaatadaptatie en het voorkomen van hittestress belangrijke ontwerpuitgangspunten.

De transformatie van het hoofdgebouw is in volle gang. Momenteel wordt het sloop- en stripwerk uitgevoerd, waarna later dit jaar de (op)bouw begint. De verwachting is dat de 72 appartementen vanaf eind 2023 worden opgeleverd voor verhuur. Voor de 48 koopwoningen start de bestemmingsplanprocedure na de zomervakantie, na akkoord van de gemeente. De planning is dat de verkoop in het tweede kwartaal van 2023 start.