Hoge Raad wijst cassatie NVM af: Funda in de verkoop?

De Hoge Raad heeft cassatie van de makelaarsvereniging NVM afgewezen. De beschikking bepaalt dat de NVM-vereniging de enquête naar wanbeleid van NVM bij Funda niet mag dwarsbomen.

De uitspraak wordt gezien als een overwinning van het bestuur van Funda en de certificaathouders Funda en een verlies voor NVM. De kans dat NVM moet instemmen met (gedeeltelijke) verkoop is daarmee toegenomen.

NVM heeft door 90% van het stemrecht (en 70% van het dividend) steeds de certificaathouders met 10% zeggenschap kunnen overvleugelen. Het argument van NVM is dat Funda een goed rendement oplevert: Funda betaalde de afgelopen jaren circa € 30 mln aan dividend waarvan € 7 mln aan certificaathouders en  €21 miljoen aan NVM. Dit dividend van in totaal € 3,16 per certificaat in 2022 is deels geboekt ten laste van de algemene reserves. Dit is volgens het jaarverslag van Funda gedaan op verzoek van de NVM gedaan (en dus niet door het bestuur van Funda).

Het bestuur van Funda meent dat de onderneming niet tot volledige wasdom kan komen door de bemoeienis van de grootaandeelhouder. Ook de certificaathouders zijn ondanks het cadeautje van het dividend niet blij met de handelswijze van de NVM-grootaandeelhouder. Met hun geld bij de oprichting van Funda in 2000 is de site uitgegroeid tot een succes, maar anders dan bij andere high tech bedrijven kunnen de certificaten niet door verkoop te gelde worden gemaakt.

De Ondernemingskamer in Amsterdam gelastte op 10 februari 2022 een enquête naar wanbeleid bij Funda door de vereniging NVM. De enquête bestrijkt een periode vanaf 22 september 2016 toen de Amerikaanse private equity firma General Atlantic tevergeefs een bod wilde doen op Funda. De komst van General Atlantic en veel partijen daarna, zou voor de minderheidsaandeelhouders een mooie exit kunnen betekenen, maar grootaandeelhouder NVM is steeds van mening geweest dat zo’n participant de belangen van de leden zou schaden.  

De Ondernemingskamer heeft Funda en de certificaathouders  in het gelijk gesteld. NVM ging vorig jaar  in cassatie met het betoog dat de vereniging NVM niet zelf aandeelhouder is van Funda, maar ‘middelijk’  via de een paar jaar terug opgerichte NVM Holding. Hierdoor zou, volgens de NVM, de vereniging nooit betrokken kunnen worden. De Hoge Raad volgt deze aanpak niet en heeft de NVM veroordeeld in de kosten. De afwijzing van de cassatie betekent dat de kans groter is geworden dat NVM een deel van Funda moet verkopen aan een derde om daarmee het bestuur van Funda niet langer te beknotten en de certificaathouders een exit te bieden. Een andere mogelijkheid is dat de NVM de autonomie van Funda-bestuur ontneemt, maar dan moet de NVM van Funda een groepsmaatschappij maken en de certificaathouders uitkopen voor een marktconforme prijs. De zaak wordt vervolgd met verder onderzoek van de Ondernemingskamer.